Good night, it is Monday 17.2.2020. It is the nameday of Miloslava, tommorow is the nameday of Gizela.

Otevřeno ZavřenoV pražském baru Krásný ztráty vyhlásila 29. září Otevřená společnost, o.p.s. výsledky soutěže OTEVŘENO x ZAVŘENO. Oceněni byli největší "přátelé" a "nepřátelé" svobody informací a otevřenosti veřejné správy v České republice za období září 2007-8.

Porota deseti nezávislých odborníků vybírala z 52 nominací. Mezi nimi byl Lanškroun zastoupen 2 nominacemi v OTEVŘENO a 1 nominací v ZAVŘENO.V OTEVŘENO bylo 6. místem oceněno občanské sdružení MůjLanškroun za Projekt transparentního zveřejňování o činnostech samospráv (viz.

www.transparentni.cz).
Na předposledním, 11. místě , skončilo město Lanškroun za příkladné informování o své činnosti, a to dokonce nad rámec zákona.
Město Lanškroun figurovalo také v záporných nominacích na ZAVŘENO, a to v oblasti "účast veřejnosti a otevřenost rozhodování". Zde zabodovalo bohužel velmi výrazně a za "schválení" protiprávního postupu - vyloučení rozpravy a možnosti občanů vystoupit na zastupitelstvu - si vysloužilo 3. místo.
Letos poprvé ceny udělovala také veřejnost hlasováním na internetu. Hlasování o stejných nominacích, jako byly předloženy odborné porotě, se účastnilo 600 hlasujících. V kategorii OTEVŘENO zvítězila obec Němčovice (242 hlasů) před Lanškrounem (197 hlasů). Třetí bylo občanské sdružení MůjLanškroun (109 hlasů). V kategorii ZAVŘENO skončilo na prvním místě Ministerstvo pro místní rozvoj (191 hlasů).
Vítězové obou kategorií i ceny veřejnosti obdrží smaltované cedule s uvedením, že daný úřad má Otevřeno respektive Zavřeno.
Podrobnější informace na
www.otevrete.cz

- mh -


Popis lanškrounských nominací v OTEVŘENO:
Občanské sdružení MůjLanškroun - Projekt transparentního zveřejňování o činnostech samospráv.
Internetová aplikace na
www.transparentni.cz dává možnost uceleně informovat o činnostech volených orgánů. Dává možnost provázat vzájemně související informace. Dává možnost provázat informace s osobami, kterých se informace týkají. Splňuje požadavky na přístupnost webu, což usnadňuje přístup k informacím i těžce zrakově postiženým uživatelům. Pilotní databázi města Lanškroun (lanskroun.transparentni.cz) zakládá a spravuje skupina opozičních zastupitelů volebního sdružení MůjLanškroun. Aplikaci mohou bezplatně začít využívat jak úřady, tak místní aktivisté, což jim dává silný nástroj pro snadné zveřejňování informací. Města a obce, které se do projektu zapojují, získají atraktivní adresu http://město(obec).transparentni.cz

Lanškroun - příkladné informování o své činnosti, a to dokonce nad rámec zákona.
Starosta obce a pracovníci úřadu informují občany prostřednictvím článků na oficiálních webových stránkách
www.lanskroun.cz, kromě jiného zde zveřejňují:
- plnění rozpočtu města ke konci každého kalendářního měsíce,
- materiály pro jednání zastupitelstva města, zde úředníci zveřejňují nejen návrhy usnesení, ale i důvodové zprávy předkládané zastupitelům, výsledky hlasování k jednotlivým přijatým usnesením zastupitelstva města v přehledné tabulce podle jednotlivých zastupitelů,
- kontakty na většinu členů zastupitelstva města,
- kalendář starosty.
Od srpna letošního roku ve městě funguje SMS InfoKanál, jehož prostřednictvím mohou všichni občané získávat zprávy z úřadu do svých mobilních telefonů.
Město v současné době připravuje strategický plán rozvoje, už jeho první verze byla vyvěšena na oficiálních webových stránkách a občané byli vyzvání k připomínkování, strategický plán byl s občany veřejně projednáván na besedě.
Město letos prostřednictvím dotazníků zjišťuje spokojenost občanů s činností úřadu a přislíbilo, že výsledky tohoto zjišťování zveřejní v místním tisku i na webu.

Popis lanškrounské nominace v ZAVŘENO:
Lanškroun - za "schválení" protiprávního postupu - vyloučení rozpravy a možnosti občanů vystoupit na zastupitelstvu.
ZM na svém jednání dne 19. 3. 2008 odhlasovalo návrh zastupitele ing. Ladislava Vernera, podle kterého mělo dojít k hlasování a teprve následně k rozpravě k těmto bodům. Předsedající jednání, starosta ing. Martin Košťál, pro návrh hlasoval pozitivně a následně se jeho výsledkem řídil. To i přes skutečnost, že bylo zastupitelstvo několika zastupiteli několikrát upozorněno, že takovýto postup je v rozporu se zákonem o obcích –brání občanům v možnosti vyjádřit se k projednávanému bodu. Po předchozím řízení schůze místostarostou se starosta znovu ujal řízení s konstatováním:“ S vědomím toho, že možná to není úplně v souladu se zákonem, ale Parlament se taky usnáší na zákonech, které potom Ústavní soud ruší, takže já nemám problém s tím hlasovat dál a řídit tuto diskusi.“

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.