Dobrý večer, je neděle 9.12.2018. Dnes má svátek Vratislav / Vratislava, zítra Julie.

171130 skolaBěhem prosince se má v Lanškrouně rozběhnout další stavební projekt, a to přístavba a modernizace odborných učeben SOŠ a SOU na Sokolské ulici. Za účasti projektanta ing. Jiřího Maredy došlo 29. listopadu k předání "staveniště" mezi Pardubickým krajem (investor) a dodavatelem stavby, kterým je firma FORTEX-AGS, a.s. ze Šumperka.

 

Stavební práce mají probíhat za plného chodu školy

Dojde k částečnému ubourání jednoho z modulů a následné přístavbě v obou podlažích tak, aby fasáda přístavby na jižní straně byla zarovnána s fasádou stávající sportovní haly. V úrovni prvního podlaží bude zastavěna plocha nádvoří před hlavním vchodem a na tento rozšířený půdorys bude provedena nástavba druhého a třetího podlaží. Úpravou nynější počítačové učebny a vestavbou do částečně nevyužívaného podkroví vznikne administrativní zázemí školy.

Vybudováním vnějšího výtahu bude dosaženo bezbariérového přístupu.

 

 

Předpokládané náklady jsou 52,5 mil. korun

Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude 37 mil. Kč, příspěvek ze státního rozpočtu 2,5 mil. Kč a Pardubický kraj se bude podílet 13 miliony Kč. Město Lanškroun na tuto akci finančně nepřispívá.

V rekonstruovaných a nově vybudovaných prostorách vznikne mimo jiné odborná učebna pro výuky programování a seřizování CNC obráběcích strojů počítači a výukovým SW CAD/CAM. Budou modernizovány a rozšířeny učebny pro teoretickou výuku všeobecných i odborných předmětů, učebny pro jazykové vzdělávání, počítačová učebna, odborná učebna mechatroniky, laboratoř pro elektrické měření a další. Na vybavení učeben je rozpočtována částka 11,7 mil. korun.

 

 

Budova na Kollárově ulici se vyprázdní

Cílem přestavby je zlepšení nevyhovujících prostor i vybavení pro odbornou výuku, řešení nedostatečné technické úrovně infrastruktury a nevyhovujícího zázemí pro pedagogy. Významným přínosem bude i to, že bude vyřešeno zdlouhavé přecházení žáků mezi budovou na Kollárově a Sokolské ulici.

Dosavadní budova na Kollárově ulici by měla být po dokončení přestavby zcela uvolněna a je na vlastníkovi, tedy Pardubickém kraji, jak s ní naloží.

Přestavba budovy umožní navýšit kapacitu školy z dosavadních 320 žáků na 350.

 

 

Modernizaci školy vítají i zaměstnavatelé

Investice bude přínosem nejen pro žáky a pedagogy, ale také pro zdejší zaměstnavatele, kteří mají o absolventy školy enormní zájem. "Těší nás, že investice míří do školy právě v tomto mikroregionu, který je průmyslově velmi významný," uvedl ing. Vladimír Křivka ze společnosti AVX, která dlouhodobě se školou spolupracuje a letos ji například podpořila částkou 125 tis. korun. V oblasti školství se totiž jedná o jeden z největších projektů Pardubického kraje v tomto období.

Rekonstrukce školy by měla být dokončena v prosinci 2018.

Marie Hrynečková

 

Foto:
1 - první až třetí zleva: představitelé dodavatele, stavební společnosti FORTEX-AGS, a.s. Šumperk
2 - sedělo se ve školních lavicích
3 - radní Pardubického kraje pro školství ing. Bohumil Bernášek
4 - projektant ing. Jiří Mareda s kolegyní
5 - ing. Vladimír Křivka
6 - dodavateli stavby byly předány nezbytné dokumenty, např. ohlášení stavby, plán BOZP, prováděcí předpisy...
7 až 9 - budova školy
10 a 11 - plánované přístavby jsou vyznačeny červeně

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.