Příjemnou noc, je čtvrtek 18.7.2019. Dnes má svátek Drahomíra, zítra Čeněk.

180320 nadraziO koupi pozemků na vlakovém nádraží město usilovalo několik let. Patří totiž Správě železniční dopravní cesty a tak jejich odkup musela schválit vláda ČR. "Teď už jsme ve stavu kdy, hurá, vláda odkup schválila," oznámil na tiskové konferenci vedoucí investic Lukáš Pražan.

Dnes koupi jednohlasně schválilo i zastupitelstvo města. Na vybudování moderního dopravního terminálu a předprostoru vlakového nádraží se vedení města chystá vypsat architektonickou soutěž.

Jedná se o pozemek mezi ulicemi Nádražní a Dvořákovou o výměře 8 357 m2. Kupní cena je dle znaleckého posudku 1,867 milionu korun, takže metr čtvereční vychází na 223 korun. V majetku SŽDC nadále zůstane žlutá nádražní budova a samozřejmě také koleje. Všechno ostatní bude předmětem řešení architektů, a to včetně nevyužívaného domku o výměře 114 m2 po levé straně při vstupu na nádraží.

Po podpisu kupní smlouvy dojde k převodu těchto pozemků do vlastnictví města a v létě by mohla být vypsána architektonická soutěž.  

Marie Hrynečková

 

 

Připravovaná architektonická soutěž

Architektonická soutěž „Dopravní terminál a řešení předprostoru vlakového nádraží v Lanškrouně“ bude vyhlášena jako veřejná, jednokolová anonymní soutěž o návrh. Zúčastnit se může libovolný počet autorů nebo autorských týmů, které splňují profesní předpoklady a odevzdají návrh v souladu se soutěžními podmínkami. Vše probíhá pod dohledem České komory architektů, která zajišťuje regulérnost průběhu a hodnocení soutěže.

Hodnotící porota se skládá z členů tzv. závislých, což jsou představitelé města a jimi nominovaní odborníci, kteří jsou jakkoli zainteresováni v soutěženém objektu (například budoucí uživatelé nebo provozovatelé) a dále z členů tzv. nezávislých, jimiž jsou autorizovaní architekti, kteří naopak nemají žádnou vazbu k soutěžené stavbě. Takto složená porota vyhodnocuje řádně odevzdané návrhy a určuje pořadí na prvních třech místech.

Dále může přidělit dalším kvalitně zpracovaným návrhům libovolný počet odměn, celková částka odměn však nesmí přesáhnout finanční limit daný vyhlašovatelem. Dá se předpokládat účast desítek autorských týmů, přičemž finanční odměnu mohou očekávat jen tři nejlepší. Bez nadsázky se dá tedy hovořit o zisku velkého množství nehonorované architektonické práce pro město Lanškroun. Na první pohled se tento způsob výběru architekta může jevit jako zcela nevýhodný pro soutěžící a on vlastně opravdu je, neboť pravděpodobnost finanční odměny je velmi malá, přesto je tento způsob výběru drtivou většinou kvalitních architektů prosazován a propagován.

Přínosem soutěže bude tedy větší počet návrhů, různých tvůrčích přístupů a pohledů na obtížnou, ale pro architekty atraktivní problematiku. Výsledky bude potom možno objektivně vyhodnotit a na základě hodnocení kvalifikovaně rozhodnout o dalším postupu v přípravě projektu.

Zadáním pro účastníky soutěže bude nalézt optimální řešení prostoru mezi ulicemi Nádražní a Dvořákova.

Jedná se o důležitou spojnici s velkým potenciálem ke zlepšení dopravní situace v centru města, místem, které by mělo vytvořit důstojný dopravní terminál vlakové a autobusové dopravy s odpovídajícím zázemím pro každodenní cestující. „Pro návštěvníky města je nádraží a jeho předprostor prvním místem jejich návštěvy a právě tato místa výrazně ovlivňují celkový dojem. Z těchto důvodů jsem velice rád, že se vedení města Lanškrouna rozhodlo pro architektonickou soutěž a pevně věřím, že přinese skvělé výsledky“, dodal Oldřich Bittner.

Jana Hlubinková

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.