Gute Nacht, es ist Donnerstag 23.1.2020. Heute feiert den Namenstag Zdeněk, morgen Milena.

BarNejnovější historie Společenského domu se začala psát v roce 2004. Poté, co „kulturák“ propadl leasingové společnosti, si město vzalo úvěr. Budovu i s pozemky koupilo a následně uzavřelo dvě smlouvy se společností Gurmán.

Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvu nájemní. Na základě první smlouvy má společnost Gurmán městu splácet kupní cenu Společenského domu, který má následně přejít do jejího vlastnictví. Na základě nájemní smlouvy až do konce roku 2008 společnost Gurmán Společenský dům provozovala.

 

Dle informací, které zazněly na veřejném jednání Zastupitelstva města Lanškroun, stav pohledávek za společností Gurmán přesahoval k 17. 12. 2008 částku 2,5 mil Kč. Z toho splátky kupní ceny 1 mil. Kč (8 splátek) a nájemné za společenský dům 177 tis. Kč (4 splátky). Smluvní pokuty jsou předmětem soudního sporu. Zbývající pohledávky města vyplývají z jiných smluvních vztahů. Z důvodu dlouhodobého neplnění závazků došlo ze strany města k výpovědi nájemní smlouvy.

 
Od letošního roku bude mít restauraci a sál s příslušenstvím v pronájmu Tomáš Lepin z Letohradu. Setkali jsme se s ním přímo v prostorách SD, abychom se zeptali na jeho plány:


Bude se objekt nadále nazývat Společenským domem? Lze o něm takto mluvit?
 „Mluvit tak můžeme, ale bude mít jiný název.“


Prozradíte ho?
„Zatím ještě ne.“


Budovu máte v pronájmu od počátku roku?
„Dá se říct od ledna, ale zatím ještě není předaná, protože není ve stavu, aby se předat dala. S tím, že s první akcí začneme 6. února, bude to školní ples.“


Myslíte, že v tu dobu budou mít prostory už konečnou podobu, anebo budete začínat v provizoriu?
„Budeme se snažit, aby to bylo v definitivní podobě. Ale rozhodně budeme ještě za provozu ledacos dodělávat.“


Společenský dům má v našem městě letitou tradici a je spjat s mnoha velkými společenskými událostmi. Je reálné v této tradici pokračovat?
„Chci udržet účel, který tady byl, rozšířit ho a vytvořit podmínky, aby se tady mohly konat plesy a akce všech místních organizací. A nepřesouvaly se do okolních vesnic.“


Jak se už nyní děje.
„Přesně tak. Chci tady pořádat plesy, jednou za měsíc koncerty, chci dělat diskotéky, párty pro mladé. Restauraci zachovat v provozu v jakém tu byla.“


Počítáte s místním personálem, nebo máte vlastní?
„Zatím mám zajištěný personál na večerní a víkendové akce. Potřebuji ještě lidi pro každodenní provoz restaurace. Ty bych chtěl najít tady v místě … zejména schopné číšníky.“


Můžeme očekávat výraznou změnu v zařízení budovy?
„Ta dispozice je daná. Jsou samozřejmě změny, které se tady udělat musí. Vymalovat, musí se udělat nové bary, protože je to tady všechno vybydlené. Židle, stoly… to všechno je potřeba nakoupit nově.“


Akce, které zde plánujete, budete pořádat ve spolupráci s místním Kulturním centrem, anebo sám?
„Samozřejmě sám, protože vím co mám udělat, aby to lidi zaujalo. S Kulturním centrem jsme ale v kontaktu. Přímo ve smlouvě je dané, že jednou za dva měsíce tady Kulturnímu centru umožním uspořádat akci. Čemuž se vůbec nebráním, právě naopak. Chci, aby to tady stoprocentně fungovalo k účelu, ke kterému je to určeno.“


Je známo, že jste člověk z oboru. Působíte 14 let v Kulturním domě v Letohradě, kde provozujete vinárnu. Pořádáte náročné akce včetně plesů. Řízením provozu tady v Lanškrouně pověříte jinou osobu, anebo jej budete řídit vy sám?
„Budu to přímo já.“

 

 


Na fotografiích je zaznamenán stav, v jakém společnost Gurmán objekt opustila. Uvedení Společenského domu do provozuschopného stavu zajišťuje Oddělení technické správy nemovitostí Městského úřadu Lanškroun ve spolupráci s Městským bytovým podnikem a s novým nájemcem.


Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem a společností Gurmán zůstává nadále v platnosti.  

 

 

Marie Hrynečková a Hynek Brýdl

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.