Good afternoon, it is Friday 20.9.2019. It is the nameday of Oleg, tommorow is the nameday of Matouš.

190906 upČtyřicet středních škol představí v České Třebové své vzdělávací programy žákům 8. a 9. tříd na „Přehlídce středních škol“. Současně se školami se zde budou prezentovat i významní zaměstnavatelé okresu, a tak návštěvníci dostanou kompletní informace o provázanosti požadovaných profesí a nabídky studia.
Přehlídka proběhne ve dnech 9. října od 12 do 17 hod. a 10. října od 8 do 17 hod. v prostorách VOŠ a SŠ technické v České Třebové.

Na přehlídce získají žáci a jejich rodiče aktuální informace o oborech studia. Zástupci škol poskytnou informace o podmínkách přijímacího řízení, stipendijních programech a plánovaných aktivitách školy. Součástí budou ukázky práce studentů. Zaměstnavatelé budou prezentovat svůj výrobní program a své vize v oblasti poptávky po pracovní síle.

Cílem této akce je poskytnout dostatek kvalitních informací pro důležitý krok mladých lidí, který v budoucnu ovlivní jejich uplatnění na trhu práce a konkurenceschopnost v oblasti nároků na jejich znalosti a dovednosti.