Good afternoon, it is Tuesday 27.10.2020. It is the nameday of Šarlota / Zoe, tommorow is the nameday of Státní svátek.

200924 kpkŽivot v kraji v pestrosti a rovnováze
Podrobný volební program Koalice pro Pardubický kraj má 35 stran. Do jeho tvorby se zapojilo všech 50 kandidátů i další odborníci z kraje.

„Vidíme život v kraji v jeho pestrosti a rovnováze. Proto chceme hlavně spojovat. Třeba rozvoj ekonomiky s péčí o krajinu a přírodu, silné se slabšími, hendikepované se zdravými, profesionální zdravotnictví s přátelským přístupem. Reagujeme v programu na nové výzvy, které současná doba přináší a kterým budeme muset v příštích letech čelit. Je to především otázka sucha a klimatických změn, růst množství nerozložitelných odpadů, stárnutí populace a s tím spojené nové potřeby v sociální péči, nedostatek odborníků v různých oblastech a mnoho dalšího,“ podotýká člen Rady Pardubického kraje Pavel Šotola, který je garantem programu.

Přizpůsobit se měnícímu se světu
„Svět se rychle mění a musíme tomu přizpůsobovat i naše plány. Vše se digitalizuje, ale zároveň stoupá nebezpečí kybernetických útoků. Svět je zranitelný novým způsobem, jak ukázala koronavirová krize. Jsme připraveni řešit i tyto záležitosti, i když to nebude jednoduché. Věřím, že tak jako je náš kraj v rámci republiky průkopníkem v transformaci sociálních služeb a péče o ohrožené děti a rodiny, půjdeme stejně odvážně i do těchto nových výzev,“ uzavírá lídr kandidátky Koalice pro Pardubický kraj Roman Línek.
Celý program Koalice pro Pardubický kraj naleznete na www.koalicepk.cz. Volby do krajského zastupitelstva proběhnou 2. - 3. října 2020. Máte svůj kraj rádi? Přijďte k volbám a podpořte nás. Volte číslo 17.