Good morning, it is Wednesday 28.10.2020. It is the nameday of Státní svátek, tommorow is the nameday of Silvie.

200907 laudonVýlet až do 17. a začátku 18. století si udělali Lanškrounští 6. září v rámci akce Oživlá historie aneb lanškrounské památky, jak je neznáme. Ředitelka muzea Marie Borkovcová provedla skupinu asi dvou stovek diváků centrem města se zastávkami u sloupů, jež byly v Lanškrouně postaveny jako reakce na morovou epidemii a války.

Její povídání oživili krátkými scénkami herci Divadla Ve středu v krásných dobových kostýmech. Triumfálním závěrem bylo vystoupení historické skupiny Corporal, která předvedla ukázky bojů ze sedmileté války a příjezd generála Laudona.

 


Morový sloup
Účinkující i diváci se sešli na náměsti J. M. Marků u Morového sloupu, který zde byl postaven v roce 1684 jako poděkování za odvrácení morové epidemie a vítězství nad Turky. Kámen na sloup byl přivezen z Maletína nedaleko Moravské Třebové. Barokní sloup má několik podstavců a vévodí mu hlavice, na níž stojí socha Immaculaty (Panny Marie), která má sepjaté ruce, korunována je dvanácti hvězdami symbolizujícími dvanáct apoštolů Páně. U nohou má draka. Panna Marie je ochránkyní proti moru, válkám a proti požárům.

 

Mariánský sloup
Uprostřed fontány na nám. A. Jiráska najdeme Mariánský sloup. Stojí na hranolovitém podstavci, kde je arkáda, nahoře je hlavice bohatě zdobená závěsy s ovocem. Na ní je vyobrazena Madona – Panna Marie s dítětem, která stojí na zeměkouli ovinuté hadem. V tomto případě jde o spojení Madony a Immaculaty. Autor je neznámý, sloup byl postaven v roce 1705 a stavebníkem byl sázavský rychtář Resler.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého
Třetí zastavení bylo u sochy sv. Jana Nepomuckého, která je umístěna spolu se sochou Jana Sarkandera na nádvoří zámku. Obě sochy byly původně v ulici Nádražní, později byly přeneseny na kamenný most na Lidické ulici. Socha pochází z roku 1714, tedy ještě před svatořečením Jana Nepomuckého. Světec je zobrazen v rozevlátém kanonickém rouchu, v rukou drží krucifix a hlava je zdobena pěti hvězdami symbolizujícími pět ran Kristových při ukřižování – na obou dlaních, nohách a na boku. Jan Nepomucký je ochráncem všech profesí, které souvisejí s vodou, tedy mlynářů, vodáků apod.

 

Sloup Nejsvětější Trojice
V roce 1720 byl postaven další sloup před nynějším Dělnickým domem jako poděkování za konec morových let během nichž pomřela čtvrtina obyvatel města a zároveň jako prosba, aby se takové neštěstí už neopakovalo. Lanškrounský měšťan Matěj Chmel finančně přispěl na tento sloup, kde je zobrazena Nejsvětější Trojice – Otec, Syn a Duch Svatý. Bůh Otec v rukou drží ukřižovaného Ježíše Krista, u jeho nohou se nachází Duch Svatý v podobě svaté holubice s andělskými hlavami a oblaky. Dole na podstavci je reliéf Panny Marie s dvanácti hvězdami, oblaky a anděly. Vpravo od ní je reliéf sv. Floriána, ochránce proti ohni a vlevo od ní je zobrazen sv. Jan Nepomucký.

 

Výcvik vojska v době panování Marie Terezie
Na závěr uvítal na Jiráskově náměstí hejtman Dařílek a dělostřelec Bärnkop s vojskem nejen návštěvníky akce, ale také rakouského vojevůdce, který se proslavil ve válkách s Pruskem, generála Laudona, kterého pozval k posezení pod lípou. Ještě předtím ale předvedli členové historické skupiny Corporal ukázky ze sedmileté války (1756-1763), během níž samozřejmě nechyběly salvy z pěchotních zbraní ani palba z děla.

Marie Hrynečková

 

Foto:
1, 2 a 4 - U Morového sloupu se sešli zděšené obyvatelky se zprávou, že město opět ohrožují Turci. Vážený měšťan je vyvedl z omylu, že je tomu naopak a je možné slavit vítězství nad Turky. Nastoupená vojenská jednotka německého typu vypálila první salvu.

3 a 32 - Akci hudebně doprovodilo Andělské trio.

5 - Přesun na Jiráskovo náměstí.

6 až 10 - Sázavský rychtář Resler se hlásí k tomu, že nechal postavit Mariánský sloup. Pocestní přinášejí znepokojivé zprávy, že se opět blíží morová epidemie, snímek zachycuje městského písaře Matěje a Kordulu, která zprávu přináší písemně.

11 a 12 - Oběti moru přenášeli muži v maskách.

13 a 14 - Sochy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandera.

15 - Žena oplakává svého syna, ostatní ji utěšují. Babka kořenářka zneužívá situace a snaží se jim prodat své bylinky.

16 až 22 - Na nádvoří zámku vznikl autentický polní tábor, zaujaly hlavně vystavené zbraně.

23 a 24 - Sloup Nejsvětější Trojice před Dělnickým domem.

25 - Matěj Chmel podpořil stavbu sloupu.

26 - Členové Divadla Ve středu s reportérkou Gabrielou Mačudovou. Poděkování patřilo i režisérce Růženě Šteflové, která však na snímku chybí.

27 až 38 - Pěchotě, dělostřelcům, hejtmanu Dařílkovi a generálu Laudonovi se podařilo navodit atmosféru sedmileté války.

 

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.