Good afternoon, it is Saturday 4.4.2020. It is the nameday of Ivana, tommorow is the nameday of Miroslava.

200218 poliklinikaMěsto Lanškroun udělalo další důležitý krok k rekonstrukci polikliniky. Na podzim loňského roku bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jeho vítězem se stala společnost VW Wachal a.s. V úterý 18. února pak došlo k podpisu smlouvy, na základě které bude staveniště předáno 4. května.

Zároveň také finišuje podpis smluv s lékaři a připravují se i náhradní prostory pro ordinace v podobě stavebních úprav.

Do výběrového řízení se přihlásily čtyři stavební společnosti. Nejnižší cenovou nabídku, 121 438 755,83 Kč, předložila firma VW Wachal. Tato společnost splnila i veškeré další podmínky výběrového řízení. „Nejenže přišla s nejvýhodnější finanční nabídkou, zároveň je to společnost, která má zkušenosti s výstavbou a rekonstrukcí zdravotnických zařízení. V minulých letech například rekonstruovala operační sály, laboratoře a zdravotnické zázemí pro pražský IKEM nebo také vnitřní části budovy Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT,“ sdělil za hodnotící komisi místostarosta Oldřich Strnad.

V nové poliklinice bude mít ordinaci obvodní lékařka, gynekologie, chirurgie, neurologie, ORL, plicní, logopedie nebo speciální rehabilitace. Chybět nebude ani radiologie a ultrazvuk, laboratoř biochemie, stanoviště Sanity a kanceláře VZP. „Jsem rád, že nová poliklinika dostojí svému názvu a bude se opravdu jednat o zařízení, ve kterém budou mít zastoupení různé lékařské profese,“ komentuje podepsání smluv starosta města Radim Vetchý.

S prvními náročnějšími pracemi také dojde ke stěhování některých lékařů do náhradních prostor. Neurolog MUDr. Břečka bude ordinovat v ulici Dobrovského 233, MUDr. Křibský - ORL v domě s pečovatelskou službou v ulici 28. října 20 a MUDr. Reslerová bude mít ordinaci v ulici B. Němcové 125. O termínu stěhování budou pacienti včas informováni.

Celá budova je koncipována jako třípodlažní, tvořena je dvěma trakty propojenými schodištěm. V suterénu budovy jsou pak navržena parkovací stání. Výstavba bude probíhat ve dvou etapách. Během první bude odbourána dvojice zadních křídel stávající budovy. V uvolněném prostoru a části plochy vnitrobloku vznikne nová část, do které se přesune provoz polikliniky během druhé etapy. Ta počítá se zbouráním zbytku budovy a dostavbou do ulice S. Čecha podle projektu. Bourací práce budou prováděny s maximální opatrností a šetrností tak, aby neměly negativní dopady na provoz zdravotnických zařízení. Důležitá ale i tak bude trpělivost jak ze strany lékařů, tak pacientů.

Tisková zpráva města

 

Foto:
1 - Za společnost VW Wachal a.s. Kroměříž podepisoval smlouvu ředitel firmy Ing. Viliam Wachal, za Město Lanškroun starosta Mgr. Radim Vetchý.
2 - Na snímku zleva vedoucí odboru investic a majetku Ing. Pavel Bartas, referent odboru investic Jiří Zatloukal, Radim Vetchý, Viliam Wachal a místostarosta Mgr. Oldřich Strnad.
3 a 4 - Vizualizace a zákres budoucí polikliniky do fotografii.
5 a 6 - Neurolog MUDr. Milan Břečka bude ordinovat v ulici Dobrovského 233.
7 - Pro ordinaci ORL MUDr. Jindřicha Křibského se připravují prostory v domě s pečovatelskou službou v ulici 28. října 20.
8 - MUDr. Vladimíra Reslerová bude mít ordinaci v ulici B. Němcové 125. Prostory se již stavebně upravují.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.