Good morning, it is Friday 28.2.2020. It is the nameday of Lumír, tommorow is the nameday of Bedřich.

200125 vodaV roce 2019 činila cena vodného a stočného ve společnosti VAK Jablonné nad Orlicí 85,57 Kč/m3 včetně DPH. Byla tedy o něco nižší, než průměr za celou ČR, který byl 90 Kč/m3 včetně DPH.

Od 1. ledna 2020 dochází ve VAK Jablonné ke zvýšení ceny vodného a stočného na 89,24 Kč/m3.

Během roku se cena ale ještě jednou změní, a to od 1. května, kdy dojde ke snížení zákonné sazby DPH z 15 % na 10 %. Cena vodného a stočného bude v našem regionu tedy činit 85,36 Kč/m3 včetně DPH.

Marie Hrynečková

 

Zdroj:  https://www.vak.cz/

 

Tisková zpráva VaK Jablonné nad Orlicí:

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém zasedání dne 29. 11. 2019 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace oboru, kde úplaty za vodné a stočné jsou zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou tzv. „věcně usměrňované“. Dále pak zvážilo i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2020 takto:

Odběratelé zaplatí od 1. 1. 2020 následující úplaty za vodné a stočné: vodné 37,20 Kč/m3 bez DPH 42,78 Kč/m3 včetně 15 % DPH stočné 40,40 Kč/m3 bez DPH 46,46 Kč/m3 včetně 15 % DPH celkem 77,60 Kč/m3 bez DPH 89,24 Kč/m3 včetně 15 % DPH

Poznámka: od 1. 5. 2020 dojde ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 %. Odběratelé tak zaplatí v prvních čtyřech měsících roku 2020 za 1 m3 , tj. 1 000 litrů vody 89,24 Kč/m3 včetně 15% DPH. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní tak činí necelých 9 haléřů.

Při průměrné spotřebě 100 l/osobu/den, tj. cca 36 m3 /rok je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele necelých 268 Kč, oproti cenové úrovni roku 2019 se jedná o navýšení o cca 11 Kč / měsíc. V roce 2019 činil součet cen vodného a stočného (vážený průměr za celou ČR) – cca 90 Kč/m3 včetně DPH, ve společnosti VAK Jablonné nad Orlicí činil součet 85,57 Kč/m3 včetně DPH 15 %.

Oproti tarifům platným v roce 2019 dochází k navýšení vodného a stočného celkem o 4,3 % (z toho vodné 4,2 %, stočné 4,4 %). V oblasti působení akciové společnosti VAK zůstane i v roce 2020 cena vodného a stočného pod celorepublikovým průměrem.

Společnost VAK bude v letech 2019 až 2022 realizovat další významné vodohospodářské projekty, které jsou podporované z programu OPŽP, zaměřené na dlouhodobý dostatek kvalitní pitné vody a čištění vod odpadních. Celkové investiční náklady bez DPH činí 323,9 mil. Kč, z toho vlastní zdroje společnosti VAK budou činit 153,7 mil. Kč. Dotace SFŽP bude poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč.

 

 

Navýšení ceny vodného a stočného je především důsledkem těchto faktorů:

- zákonná povinnost tvorby zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury (tato povinnost vyplývá rovněž s podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního prostředí).

- zvýšení cen elektrické energie a zemního plynu o cca 22 % ve srovnání s fixací platnou pro roky 2017 a 2018, což představuje zvýšení nákladů téměř o 3 mil. Kč

- nárůst odpisů investičního majetku vlivem nových nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti, zde očekáváme zvýšení nákladů v hodnotě do 2 mil. Kč.

- zahájením výše popsaných investičních projektů OPŽP dojde také k růstu nákladových úroků v hodnotě kolem 1 mil. Kč ročně z bankovního úvěru, který bude sloužit k pokrytí vlastních zdrojů projektu.

- pokračující tlak na růst mezd podporovaný i nárůstem minimální mzdy a odměňování ve státní správě.

 

Díky prostředkům vynakládaným do oprav, údržby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, systematické péči o ni a úspěšným identifikováním skrytých poruch, dochází k poklesu havárií. Tato péče se rovněž projevuje vynikajícími výsledky v parametru „ztráty vody v síti“. V roce 2018 dosáhly ztráty ve vodovodních sítích provozovaných společností VAK hodnoty 8,84 % (republikový průměr činí cca 17-18 %). Ztrátami vody se řadíme ke špičce v České republice.

Dlouhodobá koncepce v monitorování a sanování stávajících vodních zdrojů a správné hospodaření s vodou v jednotlivých regionech, ke kterému nám slouží vypracované „Jímací řády oblastí“ jsou garancí dostatku pitné vody v následujících letech.

Tarify od 1. 5. 2020 budou následující: vodné 37,20 Kč/m3 bez DPH 40,92 Kč/m3 včetně 10 % DPH stočné 40,40 Kč/m3 bez DPH 44,44 Kč/m3 včetně 10 % DPH celkem 77,60 Kč/m3 bez DPH 85,36 Kč/m3 včetně 10 % DPH. Po změně sazby DPH z 15 % na 10 % k 1. 5. 2020, se sníží cena za vodné a stočné včetně DPH na 85,36 Kč/m3, meziročně se tedy bude jednat o mírný pokles cen oproti roku 2019 ve výši 0,2 % (jedná se o porovnání cena roku 2019 vůči novým cenám od 1. 5. 2020, tj. po snížení sazby DPH). 

Ing. Bohuslav Vaňous

 

 

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.