Good afternoon, it is Wednesday 12.8.2020. It is the nameday of Klára, tommorow is the nameday of Alena.

190927 kollarovaVeškerá výuka Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Lanškrouně se během letních prázdnin přesunula z ulice Kollárova do zmodernizované budovy školy v ulici Sokolská. Pro opuštěné prostory našlo vedení Pardubického kraje nové využití.


„Vedení Pardubického kraje rozhodlo využít budovu v ulici Kollárova pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň uvolní školní budovu č. 140 na nám. Al. Jiráska, která je v majetku města. V tuto chvíli je zpracována studie s předpokládanými realizačními náklady necelých 7 milionů korun,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.

Doba přípravy projektu je odhadnuta na 11 měsíců. Pokud by byl do měsíce předložen investiční záměr ke schválení Radou Pardubického kraje, bude možné zahájit realizaci na podzim 2020. Hotovo by pak mohlo být v létě 2021, kdy by mohlo dojít ke stěhování.

„Bude se jednat o úpravy interiéru, herní prvky u objektu školy a dále hřiště na sousedícím pozemku,“ dodal Bohumil Bernášek.

Základní škola Lanškroun funguje od roku 1948 a má 15 tříd, které navštěvuje 122 žáků. Jedná se mimo jiné o děti s mentálním postižením, autismem, poruchami chování a učení nebo žákům s narušenou komunikační schopností. Počet dětí ve škole, která má spádovou oblast pro okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy, vzrůstá.

„Škola doposud sídlila ve třech budovách. Díky sestěhování do dvou budov bude jednodušší koordinace našich vzdělávacích týmů,“ poznamenala Hana Minářová, ředitelka školy.

Text: tisková zpráva Pardubického kraje
Foto: archiv Pardubického kraje a Marie Hrynečková

 

Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nyní využívá tři budovy, a to na nám. Al. Jiráska 140 (vlastníkem je Město Lanškroun), Dobrovského 63 a Olbrachtova 206 (obě budovy vlastní Pardubický kraj).

 

Foto:
1 až 3 - Vyprázděná budova SOŠ a SOU na ul. Kollárova č. 445, vlastníkem je Pardubický kraj.
4 až 5 - Během dvou let se do ní s největší pravděpodobností přestěhují žáci z budovy na nám. Al. Jiráska 140 (foto 4) a z budovy na ul. Dobrovského 63 (foto 5).
6 - Budova na ul. Olbrachtova č. 206 zůstane nejspíš zachována.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.