Good afternoon, it is Saturday 22.2.2020. It is the nameday of Petr, tommorow is the nameday of Svatopluk.

190924 opravaOd jara probíhají v lokalitě Teslov rekonstrukce ulic a řeší se i jejich nové dopravní uspořádání. V letošním roce se opravily ulice Havlíčkova a Zborovská. U projektů byl kladen důraz na bezpečnost, navýšení parkovacích míst a dostatek zeleně.  V příštím roce by opravy na Teslově měly pokračovat. Chystá se rekonstrukce ulic Palackého a Olbrachtova.


Město Lanškroun vyslyšelo výzvy občanů a rozhodlo se pro analýzu dopravní situace v oblasti Teslov a její následné řešení. Projekt, který vypracoval Jiří Cihlář, byl v dubnu loňského roku představen obyvatelům zmíněné lokality a jejich požadavky a připomínky byly do projektu zapracovány. Výsledek společné práce je možné zhodnotit na již upravených ulicích Havlíčkova a Zborovská.

A takto představuje rekonstrukci ulic projektant Jiří Cihlář: „Ulice jsou řešeny jako dopravně zklidněné jednopruhové komunikace s výhybnami a tedy obousměrným pohybem. To umožňovalo umístění maximálně dostupného počtu parkovacích stání a zejména začlenění poměrně velkých ploch zeleně.“

Šířka silnic je navržena s dostatečnými rezervami, dokonce nad požadovanou normu. Nejsou tedy očekávány problémy s průjezdy složek integrovaného záchranného systému nebo například se zimní údržbou, jak se někteří občané obávají. Právě nově vzniklé pruhy zeleně poslouží jako místo na odhrnování sněhu.

Hlavním faktorem při zadávání projektu byla bezpečnost. Ta je vedle chodníků řešena také vyvýšenými křižovatkami, díky kterým řidič musí zpomalit na požadovaných 30 km/h. „Křižovatky jsou obecně nejrizikovějším prvkem v dopravní síti. Jsou nejčastějším místem, kde chodci přecházejí a vozidla si při odbočování kříží jízdní trasy. Zvýšené plochy při vyšších rychlostech vytváří patřičný diskomfort tak, aby řidič při opětovné jízdě svoji rychlost snížil,“ vysvětluje význam vyvýšených křižovatek projektant Jiří Cihlář.

Dalším požadavkem města byl vznik parkovacích míst. V této lokalitě bylo zvykem parkovat po obou stranách ulice, ale ne vždy se tak dělo podle předpisů. Mezi auty na obou stranách ulice často nebyla požadovaná mezera 6 metrů. „Před rekonstrukcí, kdy komunikace byla řešena jako dvoupruhová obousměrná, byla v souladu se zákonem zaparkována pouze vozidla u jednoho chodníku. V podstatě tak byl provedenou rekonstrukcí legalizován zaběhnutý způsob parkování v zájmovém uličním prostoru,“ dodává Jiří Cihlář. Po rekonstrukci je v ulici Havlíčkova vyznačeno 64 parkovacích míst a v ulici Zborovská 35 míst.

Chodníky jsou od komunikace odděleny pruhem zeleně, která dostala dostatek prostoru. Díky tomu dojde k přirozenému začlenění uličního prostoru do jinak „zelené“ oblasti. Zeleň pomůže také s přehříváním ploch, dokáže pojmout srážkové vody, vzrostlé stromy pomohou svým stínem, apod. 

Pozitivně hodnotí výsledek oprav ulic na Teslově starosta města Radim Vetchý: „Od začátku považuji postup oprav silnic lokalitě Teslova téměř za ideální. Vznikl požadavek občanů na parkování a bezpečnost, projektant po sledování na místě vytvořil studii, která byla připomínkována jak dotčenými orgány, tak občany. Projekt byl následně zrealizován. Věřím, ze výsledek bude dobrý a splní zadání a obyvatelé lokality si zvyknou na nový stav.“

Příští rok je naplánovaná oprava ulic Palackého a Olbrachtova. Obě ulice se připravují ve stejném uspořádání jako ulice Havlíčkova tak, aby komunikace v rámci jedné zóny měly stejný charakter.

Tisková zpráva MÚ


 

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.