V Pivovarské zahradě byly vysazeny hrušně, třešně a jabloně. Sklízet můžeme všichni.

наклейки
Joomla
Published on 16 September 2019 |
Hits: 1199x

190916 zahradaPatnáct mladých ovocných stromků, vyvýšené záhonky, panely dokumentující historii pivovarnictví v Lanškrouně a pro oživení prostoru bubínky Rainbow samba. To jsou novinky v Pivovarské zahradě, které zde byly umístěny jako hmatatelná vzpomínka na oslavy 20. let společné spolupráce s polským městem Dzierzoniów.

Tyto oslavy byly završeny 13. září, kdy se v zahradě sešli představitelé města s hosty z polského Dzierzoniówa. Podstatou projektů z Euroregionu Glacensis je, že jak na české, tak na polské straně jsou realizovány podobné aktivity.

Zahrada je pro veřejnost otevřena každý den od 6 do 22 hodin.

Marie Hrynečková

 

 

Historie lanškrounských pivovarů

Právo vařit pivo bylo Lanškrounu uděleno již při založení města v polovině 13. století, konkrétně 76 právovarečným měšťanům. V roce 1493 bylo zavedeno tzv. bečkovné, tj. poplatek 1 groš z každého vytočeného sudu piva. Budova měšťanského pivovaru stála na místě dnešní ZŠ na nám. J. M. Marků.

V roce 1629 nechal kníže Jan Adam z Lichtenštejna postavit v místě dnešního Pivovarského náměstí nový panský pivovar a právovárečným měšťanům nastaly zlé časy, protože knížecímu pivovaru nemohli konkurovat finančně ani kvalitou piva. Proto byl měšťanský pivovar v roce 1891 zrušen.

V první polovině 19. století byla ke knížecímu pivovaru přistavěna lahvovna a rozsáhlé sklepy, do nichž se sypal z ulice Na Valech led z lanškrounských rybníků. Tím se pivo chladilo.

V roce 1850 bylo v Lanškrouně zřízeno okresní hejtmanství a kníže se rozhodl pivovar pronajmout Josefu Stanglerovi. Za jeho hospodaření pivovar vzkvétal a zařízení bylo modernizováno.

Během první světové války byl provoz pivovaru omezen. Po 2. světové válce skončilo více jak 300leté působení Lichtenštejnů v Lanškrouně, pivovar byl znárodněn a roku 1948 přešel pod správu Východočeských pivovarů. Ředitelem se stal bývalý sládek Milan Špičák. Zařízení se modernizovalo a na trh se uváděly nové značky piva.

V roce 1963 se stala ředitelkou Jana Škvařilová, která dříve jako první žena v republice vykonávala funkci sládka. Rekonstruovaly se budovy, pořizovalo nové vybavení, přešlo se z dřevěných sudů na hliníkové a v 90. letech na nerezové. Lanškrounské pivo se mohlo měřit s výtečnými pivy z celého Československa. Vařila se hlavně velmi prodávaná "sedmička" a "desítka", v menší míře "dvanáctka" a později i jedenáctistupňový Novopramen a tmavý Generál Laudon.

V roce 1993 byl pivovar privatizován, noví majitelé neinvestovali a naopak začali vybavení pivovaru rozprodávat. V roce 1999 se pivovar dostal do konkurzu, o rok později jej koupilo město Lanškroun. Na místě bývalého pivovaru, který byl zbourán, vzniklo Pivovarské náměstí, kde dodnes stojí bývalá sladovna a ležácké sklepy. Oba objekty jsou ve velmi špatném stavu a jsou nabídnuty k prodeji.

Zdroj: panely v Pivovarské zahradě

 

Foto:
1 až 6 - Pod letitou vrbou v přední části zahrady s pozdravy a projevy vystoupili představitelé měst Lanškroun a Dzierzoniów. Začátky spolupráce připomenuli Jaroslav Karlík (dřívější starosta města) a Ladislav Maixner (tehdejší ředitel SOŠ a SOU Lanškroun a později starosta města). O historii lanškrounského pivovarnictví hovořila ředitelka muzea Marie Borkovcová.
7 - Vystoupila kapela Next level ve složení Ilja Michalec, Jiří Tribula a Denisa Kupsová.
8 - Na bubínky Rainbow Samba si s nimi zahrál Jan Roler.
9 - Společné česko-polské foto.
10 - Zahradě dominuje letitá vrba.
11 - V zadní části je mladší kroucená vrba a za ní lísky.
12 - Vyvýšené záhonky.
13 a 14 - Na zdi jsou panely dokumentující historii pivovarnictví v Lanškrouně. Zajímavé čtení!
15 - Na jabloni zasazené letos na jaře už dozrává první jablko.
16 a 17 - Z rozsáhlého areálu pivovaru už zbyla jen sladovna a ležácké sklepy. Oba objekty jsou ve velmi špatném stavu a jsou nabídnuty k prodeji.


View the embedded image gallery online at:
https://lanskrounsko.cz/en/8931-ovocne-stromy?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProGalleria050606619b

разработка вышивки
сколько сейчас время