Good night, it is Thursday 23.1.2020. It is the nameday of Zdeněk, tommorow is the nameday of Milena.

190903 revoluceV hale muzea byla instalována a 31. srpna zahájena nová výstava nazvaná Sametová revoluce. Fotografie a texty na panelech připomínají události roku 1989 nejen v Praze, ale i v našem městě. Výstava potrvá do 16. listopadu.

 

 

Výstavu okomentovala ředitelka muzea PaedDr. Marie Borkovcová:

"Události 17. listopadu 1989 v Praze, ale nejen ony, pietní akt studentů k uctění památky Jana Opletala zavražděného nacisty v roce 1939, přerostl v demonstraci za politické reformy, která byla tvrdě potlačena jednotkami Ministerstva vnitra.

Ke studentům se přidali umělci a masy lidí. Revoluce získala přívlastek sametová a se zpožděním se dostavila do všech regionů v celé republice. Lanškrounští občané byli mimo oficiální informační zdroje informováni příležitostnými letáky a tiskovinami ve výlohách obchodů (kožešnictví VD VKUS), u vchodu do pošty a na jiných místech města.

Na 27. listopadu byla vyhlášena celorepubliková generální stávka, které se zúčastnilo několik tisíc lidí, v Lanškrouně na prostranství u kina. Ještě den před tím, kdy 26. listopadu ve vinárně hotelu Slavie v našem městě bylo ustanoveno místní Občanské fórum (OF). Jeho založení se zúčastnilo asi 40 osob. Zakladateli byli: Ing. Pavel Vychodil, Ing. Jan Šebrle, Ing. Jiří Kráčmar, Ing. Jiří Krejča, Mirek Vosátka, Jan Špičák, Miroslav Urban, Vladimír Vetešník, Ing. Robert Jor, Zdeňka Jorová, Miloš Martinek, Adam Novák, Josef Roubal, Miroslav Tenenko, Ing. Jiří Vaňous, Marek Vanča, Ing. Vlastimil Hejl, Pavel Martinec, Dušan Šlahora a další. Týž den v 17 hodin se na lanškrounském kluzišti konal za účasti stovek občanů první mítink svolaný OF.

Občanská fóra byla ustanovena ve dvou našich největších závodech v TESLE a PACO, aktivní byl také Lesní závod, střední, základní a mateřské školy, poliklinika, státní statek, ČSAD. OF vznikala také v okolních obcích. Byl zvolen koordinační výbor OF a informační servis OF sídlil ve Společenském domě.

V Občanském fóru se řešily otázky zrušení lidových milicí, postavení KSČ, problematika městského národního výboru a jeho funkcionářů. Velmi bouřlivá situace vznikla také kolem osoby tajemníka Ing. Michala Krause. Dohodami u kulatého stolu bylo ustanoveno nové vedení města, které bylo zvoleno na plenárním zasedání 15. 2. 1990. Předsedou MěstNV byl zvolen za OF pan Jiří Šolc, na místě místopředsedkyně zůstala tehdy paní Mgr. Vlasta Vágnerová za KSČ a tajemníkem se stal Ing. Jiří Šebrle. Úkolem OF bylo dovést občany ke svobodným volbám v listopadu 1990.

Pád komunistické strany a předání moci do rukou OF byl velmi rychlý proces a došlo i ke kompromisům. Část pozic byla ponechána až do svobodných voleb na podzim roku 1990 v rukou komunistů. Tak tomu bylo i v Lanškrouně. Po celou dobu revoluce měla Státní tajná bezpečnost dokonalý přehled o pohybu vůdců revoluce. V prvních komunálních volbách 24. listopadu 1990 zvítězilo 50 % OF a získalo 11 mandátů v 27členném zastupitelstvu (Jiří Šolc, MUDr. Ludmila Homoláčová, Ing. Ivo Obr, Jan Střecha, ing. Jan Verner, Mgr. Růžena Šteflová, Ludmila Beschornerová, RNDr. Jan Švub, PharmDr. Jana Honzalová. Starostou za OF byl zvolen pan Jan Špičák.

Začala privatizace státního majetku a jeho převedení do soukromého vlastnictví, restituce, rekonstrukce budov a stavění nových. Naše město Lanškroun bylo „šedým městem“ s neopravenými historickými památkami, takže vedení města a zastupitelstvo čekalo mnoho práce."

 

 

Výsledky historické soutěže

Na vernisáži výstavy 31. srpna byly také vyhlášeny výsledky historické soutěže k 30. výročí sametové revoluce, kterou vypsalo Městské muzeum Lanškroun pro žáky základních a studenty středních škol.

I. kategorie žáci ZŠ a nižšího víceletého gymnázia
1. místo Jakub Mazal a Tomáš Novák, 6.A ZŠ A. Jiráska, téma Životní styl v roce 1989
Čestné uznání Agáta Křivohlávková, 2.A Gymnázium Lanškroun

II. kategorie středoškoláci
1. místo Marie Kleichová, 3.C SZeŠ, téma Jak jsme žili na Lanškrounskiu na konci 80. let 20. století
2. místo Nela Navrátilová, 3.KM SOŠ a SOU Lanškroun, téma Život na vesnici (v Heřmanicích) před rokem 1989
2. místo Ondřej Bárta, 1.ME SOŠ a SOU Lanškroun, téma Vzpomínky paní Aleny Bártové na události roku 1989 v Praze
3. místo Daniel Mareš, 3.ME SOŠ a SOU Lanškroun, téma Sametová revoluce v Lanškrouně

Vítězné práce jsou zveřejněny ve Sborníku Městského muzea Lanškroun LANŠKROUNSKO, 17. ročník 2019.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.