Po stopách gotiky

наклейки
Joomla
Published on 12 May 2019 |
Hits: 1160x

190511 kavarnickaČtvrteční kavárnička dříve narozených (9. května) slibovala procházku centrem města po stopách gotiky s ředitelkou muzea PaedDr. Marií Borkovcovou. V Lanškrouně se však žádný gotický dům nedochoval, a tak šlo o procházku poměrně krátkou, ale o to zajímavější.

Gotické pozůstatky máme v Lanškrouně jen na několika málo místech. Jde o městské hradby, kapitulní síň na zámku, obřadní síň, a také gotický presbytář a sošku madony v kostele sv. Václava.

Návštěvníci "kavárničky" se sešli v kapitulní síni zámku a poté se přesunuli do obřadní síně. Obklopeni gotickými prvky se zaujetím poslouchali povídání Marie Borkovcové o historii těchto prostor. Gotická kapitulní síň pochází z kláštera kanovníků svatého Augustina, kteří se zde scházeli k modlitbám a poradám. Klášter byl původně postaven pod dolní městskou branou na místě dnešního kostela sv. Máří Magdalény. Augustiniáni však usilovali o to, aby byl klášter na vhodnějším místě, takže byl v roce 1393 přenesen ke kostelu sv. Václava.

"Základním prvkem gotiky je lomený oblouk," - zdůraznila M. Borkovcová. Ten je používán např. v oknech, portálech a všech zdobných částech stavby. Dále vnitřní opěrný systém, který se skládá z pilířů a klenebních žeber sbíhajících se do svorníků. Typický je též vnější opěrný systém používaný zejména u gotických katedrál - opěrné oblouky a pilíře, štíhlé vysoké věžičky a chrliče (hlavy s otevřenými ústy, jimiž se chrlila voda).

První zmínka o kostele sv. Václava pochází z roku 1350. I on má za sebou pohnutou minulost, vyhořel dvakrát, jednou ve 14. a podruhé v 17. století, kdy přišel o gotickou část, z níž se zachovala jen dnešní obřadní síň. Kostel je ukázkou mnoha stylů, jež se navzájem "nehádají". Jsou zde například rokokové varhany z poloviny 18. století, úpravy v neogotickém slohu z konce 19. století, ale i moderní obětní stůl. Gotiku můžeme nalézt jen v hlavním presbytáři a také na levém bočním oltáři, kde je gotická madona s dítětem. Jejich zlacené korunky však již pocházejí z období baroka.

Účastníci kavárničky využili možnosti prohlédnout si zblízka a v klidu obdivovat všechny prostory kostela, dokonce i ty, kam se běžný návštěvník jen tak nedostane.

Marie Hrynečková

 

Foto:
1 až 4 - V kapitulní síni ředitelka muzea PaedDr. Marie Borkovcová hovořila o gotických stavbách v Lanškrouně.
5 a 6 - Pro gotiku jsou typické lomené oblouky a také vnitřní opěrný systém tvořený klenebními žebry a pilíři.
7 - Okna v kapitulní síni nejsou gotická, ale pocházejí z pozdější doby.
8 až 16 - V obřadní síni jsou opět vidět lomené oblouky zakončené svorníky s erby. Velmi zajímavý je pozůstatek šnekovitého schodiště.
17 až 19 - Na fasádě zámku, který byl na přelomu 16. a 17. století Adamem Hrzánem z Harasova přestavěn do renesanční podoby, jsou patrné klenební oblouky a kamenná ostění oken a dveří. Adam Hrzán zřídil vstupní portál s průjezdem do dvora za zámkem. Nad portálem je jeho erb a erb jeho manželky Anny ze Sulevic s letopočtem 1601, tedy rokem, kdy byla ukončena přestavba.
20 až 33 - Snímky z kostela sv. Václava zachycují nejen gotické pozůstatky, kterými jsou presbytář (č. 27) a madona s dítětem (č. 23), ale i další zajímavé prvky z doby pozdější.
34 a 35 - Pamětní desky zhotovené akademickým sochařem Zdeňkem Kolářským na počest pátera Josefa Kacálka a rekonstrukce kostela sv. Václava, ukončené v roce 1997.
36 - Před kostelem sv. Václava se návštěvníci Kavárničky dříve narozených rozloučili.


View the embedded image gallery online at:
https://lanskrounsko.cz/en/8684-po-stopach-gotiky?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProGalleriabca4bdba2e

разработка вышивки
сколько сейчас время