Good evening, it is Thursday 20.2.2020. It is the nameday of Oldřich, tommorow is the nameday of Lenka.

190511 kavarnickaČtvrteční kavárnička dříve narozených (9. května) slibovala procházku centrem města po stopách gotiky s ředitelkou muzea PaedDr. Marií Borkovcovou. V Lanškrouně se však žádný gotický dům nedochoval, a tak šlo o procházku poměrně krátkou, ale o to zajímavější.

Gotické pozůstatky máme v Lanškrouně jen na několika málo místech. Jde o městské hradby, kapitulní síň na zámku, obřadní síň, a také gotický presbytář a sošku madony v kostele sv. Václava.

Návštěvníci "kavárničky" se sešli v kapitulní síni zámku a poté se přesunuli do obřadní síně. Obklopeni gotickými prvky se zaujetím poslouchali povídání Marie Borkovcové o historii těchto prostor. Gotická kapitulní síň pochází z kláštera kanovníků svatého Augustina, kteří se zde scházeli k modlitbám a poradám. Klášter byl původně postaven pod dolní městskou branou na místě dnešního kostela sv. Máří Magdalény. Augustiniáni však usilovali o to, aby byl klášter na vhodnějším místě, takže byl v roce 1393 přenesen ke kostelu sv. Václava.

"Základním prvkem gotiky je lomený oblouk," - zdůraznila M. Borkovcová. Ten je používán např. v oknech, portálech a všech zdobných částech stavby. Dále vnitřní opěrný systém, který se skládá z pilířů a klenebních žeber sbíhajících se do svorníků. Typický je též vnější opěrný systém používaný zejména u gotických katedrál - opěrné oblouky a pilíře, štíhlé vysoké věžičky a chrliče (hlavy s otevřenými ústy, jimiž se chrlila voda).

První zmínka o kostele sv. Václava pochází z roku 1350. I on má za sebou pohnutou minulost, vyhořel dvakrát, jednou ve 14. a podruhé v 17. století, kdy přišel o gotickou část, z níž se zachovala jen dnešní obřadní síň. Kostel je ukázkou mnoha stylů, jež se navzájem "nehádají". Jsou zde například rokokové varhany z poloviny 18. století, úpravy v neogotickém slohu z konce 19. století, ale i moderní obětní stůl. Gotiku můžeme nalézt jen v hlavním presbytáři a také na levém bočním oltáři, kde je gotická madona s dítětem. Jejich zlacené korunky však již pocházejí z období baroka.

Účastníci kavárničky využili možnosti prohlédnout si zblízka a v klidu obdivovat všechny prostory kostela, dokonce i ty, kam se běžný návštěvník jen tak nedostane.

Marie Hrynečková

 

Foto:
1 až 4 - V kapitulní síni ředitelka muzea PaedDr. Marie Borkovcová hovořila o gotických stavbách v Lanškrouně.
5 a 6 - Pro gotiku jsou typické lomené oblouky a také vnitřní opěrný systém tvořený klenebními žebry a pilíři.
7 - Okna v kapitulní síni nejsou gotická, ale pocházejí z pozdější doby.
8 až 16 - V obřadní síni jsou opět vidět lomené oblouky zakončené svorníky s erby. Velmi zajímavý je pozůstatek šnekovitého schodiště.
17 až 19 - Na fasádě zámku, který byl na přelomu 16. a 17. století Adamem Hrzánem z Harasova přestavěn do renesanční podoby, jsou patrné klenební oblouky a kamenná ostění oken a dveří. Adam Hrzán zřídil vstupní portál s průjezdem do dvora za zámkem. Nad portálem je jeho erb a erb jeho manželky Anny ze Sulevic s letopočtem 1601, tedy rokem, kdy byla ukončena přestavba.
20 až 33 - Snímky z kostela sv. Václava zachycují nejen gotické pozůstatky, kterými jsou presbytář (č. 27) a madona s dítětem (č. 23), ale i další zajímavé prvky z doby pozdější.
34 a 35 - Pamětní desky zhotovené akademickým sochařem Zdeňkem Kolářským na počest pátera Josefa Kacálka a rekonstrukce kostela sv. Václava, ukončené v roce 1997.
36 - Před kostelem sv. Václava se návštěvníci Kavárničky dříve narozených rozloučili.


Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.