Good morning, it is Tuesday 4.8.2020. It is the nameday of Dominik, tommorow is the nameday of Kristián.

Mapa„Národní výbor posílá Vám tento vzkaz! Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu Tvého státu…“
Tyto věty obsahovalo prohlášení československého Národního výboru z 28.října 1918. Ti, kteří byli pod ním podepsáni a vstoupili později do historie jako „muži 28.října“, byli hlavní představitelé protirakouského domácího odboje. Nyní tak završili to, co započali již na začátku světové války, kterou zahájilo Rakousko-Uhersko intervencí v Srbsku v červenci 1914. Tehdy se zdál rozpad Rakousko-Uherska jako nereálný.
Definitivně byl vznik nového Československa potvrzen Versailleskou mírovou smlouvou, která určila československé hranice. Republika měla v té době třináct a půl milionu obyvatel, Češi však tvořili jen 51 % z nich, Slováci dalších 14 %. Zbytek připadal na menšiny, především Němce, kterých bylo 23 %, což předznamenávalo problémy, se kterými se Československo potýkalo během celé své existence.


Zdroj: Britské listy


Československo:
Hlavní město: Praha
Rozloha: 127 900 km2
Počet obyvatel: 13 741 000 (1961), 15 700 000 (1990)
Hlavní město: Praha
Úřední jazyky: čeština a slovenština

Prezidenti Československa:
Tomáš Garrigue Masaryk (1918 – 1935)
Edvard Beneš (1935 – 1938), (1940- 1945 -.v exilu), (1946 – 1948)
Emil Hácha (1938 – 1939)
Klement Gottwald (1948 – 1953)
Antonín Zápotocký (1953 – 1957)
Antonín Novotný (1957 – 1968)
Ludvík Svoboda (1968 – 1975)
Gustav Husák (1975 – 1989)
Václav Havel (1989 – 1992)

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.