Good night, it is Wednesday 20.11.2019. It is the nameday of Nikola, tommorow is the nameday of Albert.

081221-novywebVážení a milí čtenáři,
vy, kteří pravidelně navštěvujete tyto stránky, jste jistě nepřehlédli změnu, kterou právě prošly.  Změny se týkají nejen vzhledu a uspořádání, ale především zcela jiného redakčního systému, který více vyhovuje dnešním požadavkům.
Podstatnou změnou jsou i tři cizojazyčné mutace všech informací trvalejšího charakteru, jakými jsou historie, výlety, osobnosti, pamětihodnosti a informace o obcích Lanškrounska.

Budeme potěšeni, pokud si nové stránky oblíbíte stejně jako ty předchozí a přijmete je od nás jako vánoční dárek.

Nová verze stránek je, vzhledem k novým redakčním možnostem, také narozeninovým dárkem pro redaktory. Proč narozeninovým? Server Lanškrounsko.cz provozujeme od roku 1998 a v uplynulých dnech jsme tedy oslavili jeho první „křížek“.

Zapátrali jsme ve svých archivech, kde se nám podařilo najít všechny předchozí verze, které zveřejňujeme v jejich historické podobě. Kliknutím na obrázek se v novém okně otevřou původní stránky. Nejsou však nijak optimalizovány, proto se mohou déle načítat či špatně zobrazit. Také většina odkazů je nefunkčních. Domníváme se, že za připomenutí snad stojí…

První verze v letech 1998-1999 vypadala takto:
1998-1999 

Od roku 1999 do roku 2002 vypadaly stránky takto:
1999-2002 

A od roku 2002 jste mohli navštěvovat stránky ve Vám známé podobě:
2002-2008
 
Nejnovější podobu informačního serveru Lanškrounsko.cz se nám podařilo realizovat za významné finanční pomoci od Pardubického kraje. Na projekt jsme obdrželi částku 80 tis. Kč, větší částku jsme přidali z vlastní kapsy. Finančně nejnáročnější byly překlady více než stovky stran textů. Obrovský kus práce odvedli, bez nároků na honoráře, redaktoři pod vedením našeho syna Matěje, který je šéfredaktorem serveru. Dovolte tedy, abychom jemu i jeho kolegům a kamarádům, zejména Pavlíně Hajzlerové, tímto veřejně poděkovali.

Velký dík patří také grafikovi Milanu Hrubému, který nám nabídnul a věnoval nové logo. Celý logotyp původně připravoval pro město Lanškroun, které se nakonec rozhodlo pro návrh brněnské autorky. Logotyp Milana Hrubého považujeme za velice zdařilý, proto jsme jeho nabídku s díky přijali.

Soukromý server Lanškrounsko.cz je v současnosti nejčtenějším internetovým médiem regionu. V návštěvnosti jsme předstihli dlouhodobě první stránky lanškrounského gymnázia, v porovnání s oficiálním městským webem náš „náskok“ trvale zvyšujeme. Nechceme s nikým soupeřit a tuto skutečnost uvádíme pouze proto, že jsme v průběhu grantového řízení požádali o doporučující stanovisko Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko a starosta města ing. Košťál se osobně zasloužil o to, aby nám doporučení poskytnuto nebylo.

Grant od Pardubického kraje jsme nakonec získali a Vy se můžete společně s námi těšit z těchto nových stránek. Kéž pro Vás budou i nadále stejně dobrým zdrojem informací, jako ty předchozí!

Hynek a Martina Brýdlovi,
majitelé serveru Lanškrounsko.cz

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.