Good night, it is Monday 18.11.2019. It is the nameday of Romana, tommorow is the nameday of Alžběta.

 

PolicistaV budově obvodního oddělení Policie ČR v Lanškrouně probíhají stavební práce – rekonstruují se přijímací prostory pro občany dle modelu EFQM.
Co si máme pod touto zkratkou představit? – zeptali jsme se vedoucího obvodního oddělení Policie ČR v Lanškrouně pana npor. Bc. Stanislava Musila.

 

Model „Excelence EFQM“ představuje soubor doporučení podnikatelskému i veřejnému sektoru, jejichž aplikace ovlivňuje styl řízení a jejichž výsledkem jsou zlepšení, která se projeví jak v ekonomických parametrech, tak ve vztazích se zákazníky, zaměstnanci a společností. Jedním z nejdůležitějších kritérií je i orientace na zákazníka, v našem případě občana - poškozeného, který k nám přijde pro pomoc. Proto se snažíme připravit takové prostředí, aby pro slušné lidi byla naše firemní kultura na odpovídající úrovni.

Jaké konkrétní změny mohou občané očekávat?

Zásadní změnou je přebudování celého přízemí budovy, jehož část je již hotova a v současnosti probíhá jeho zkušební provoz. Byla zde vytvořena recepce s čekárnou, WC a dětským koutkem v takovém provedení, aby se zde občané cítili co nejlépe. Je zde umístěna přijímací místnost, ve které budou prováděny výslechy poškozených osob. Na tuto navazuje pracoviště dispečera útvaru.

Před vánocemi byly stavební práce v plném proudu, vstup do budovy byl uzavřen a používal se náhradní vchod. Jak to vypadá nyní a kdy bude rekonstrukce ukončena?

Již jsou dokončeny dvě etapy ze tří. V první fázi byla provedena rekonstrukce některých kanceláří, druhou a hlavní etapou bylo vytvoření již zmíněné recepce a přilehlých prostor. Tato je až na nepatrné maličkosti dokončena. Nyní probíhá poslední část a to je oprava zadních prostor přízemí budovy, kde budou výslechové místnosti určené k výslechům podezřelých osob. Předpokládané ukončení všech prací je plánováno na počátek měsíce února, kdy bychom chtěli celou budovu slavnostně otevřít i za účasti některých významných osobností. Přesné datum však doposud nebylo stanoveno.

Budovu obvodního oddělení Policie ČR v Lanškrouně nenavštěvují jen lidé, kteří způsobili nějaký přestupek nebo trestný čin, ale častěji sem zřejmě přicházejí občané, kteří se ničím neprovinili. Budou tyto dvě skupiny odděleny?

Jednou z myšlenek modelu je i oddělit skupiny slušných občanů od recidivistů, agresivních osob a pachatelů trestné činnosti. Domnívám se, že takto striktní oddělení, vyplývající z Vaší otázky, aplikovat nebude nutné. Na dopravního přestupce je přece nutné pohlížet jinak než například na pachatele násilné trestné činnosti.

Budete vybaveni tak, že u Vás zadržení provinilci mohou strávit i noc nebo několik dní?

Na tuto alternativu nejsme vybaveni prostorově, materiálně, ani odpovídající legislativou.

S jakými ohlasy na rekonstrukci se setkáváte?

Doposud se občané ke změně kultury vyjadřují spíše pozitivně. Najdou se však i někteří, jimž se výstavba nelíbí, aniž by cokoli viděli a přesvědčili se o oprávněnosti celé rekonstrukce. Většinou se však jedná o připomínky neadresné a pramení dle mého názoru z určitého negativního postoje jejich autora k celé policii. V naší práci se však s tímto postojem někdy setkáváme. Zde mi nezbývá, než všechny záporně laděné spoluobčany pozvat k osobnímu setkání a prohlídce celé budovy a pokusit se jim vysvětlit oprávněnost celého projektu.

Děkuji za poskytnuté informace a věřím, že přestavba policejních služeben bude při vyřizování záležitostí občanů doprovázena i vstřícným a efektivním jednáním.


Marie Hrynečková

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.