Značky budou nejpozději 12. prosince

наклейки
Joomla
Published on 04 December 2008 |
Hits: 5294x

SilniceV návaznosti na fotoreportáž z 22. listopadu o situaci na Skuhrově jsme se zeptali vedoucího provozu Správy a údržby silnic v Ústí nad Orlicí ing. Luboše Marka zda je úsek mezi Skuhrovem a koncem zástavby České Třebové považován za komunikaci s povinnou zimní výbavou? V tisku byl takto prezentován, avšak značky zde umístěny nejsou.

„Osazení nové dopravní značky "Zimní výbava", která označuje úseky, na kterých musíte mít od 1. listopadu do 30. dubna zimní pneumatiky, se stejně jako u jiného dopravního značení provádí na základě rozhodnutí odboru dopravy pověřeného úřadu. Na dotazovanou silnici III/31512 v úseku konec zástavby obce Česká Třebová po obec Skuhrov bylo již stanovení také vydáno. K osazení značek dojde nejpozději do 12.12.2008. Poté zde řidiči budou muset mít zimní výbavu.“

 

Objevují se obavy, že když je teď kopec Skuhrov opatřen značkami "zimní výbava", nebude vozovka dostatečně udržovaná. Mají řidiči počítat s horší sjízdností anebo lze předpokládat, že údržbě komunikace bude věnována alespoň stejná péče jako v minulých letech?
„Co se týká údržby vozovek, kde je tato značka osazena, nedochází ke změně režimu údržby. Zimní údržba bude prováděna stejně jako v minulých letech, a to v souladu se schváleným plánem zimní údržby. Osazení této značky nemá za následek změnu režimu údržby, a to ani v následujících letech a ani na jiných úsecích.
Účelem osazení těchto dopravních značek je přimět v zimním období nerozumné řidiče k nasazení zimních pneumatik na nejvíce problematických úsecích z pohledu sjízdnosti. Rozumní řidiči mají nasazeny zimní pneumatiky po celé zimní období a na všech silnicích, i těch neoznačených.“


- mh -

View the embedded image gallery online at:
https://lanskrounsko.cz/en/398-znaky-budou-nejpozdji-12-prosince?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProGalleria175cd64297

разработка вышивки
сколько сейчас время