Good night, it is Monday 24.2.2020. It is the nameday of Matěj, tommorow is the nameday of Liliana.

SilniceObec Rudoltice sezvala na minulý pátek 10. října 2008 do sálu Kulturního domu zájemce na besedu s Ing. Josefem Jílkem o rozvoji silniční dopravy. Člen zastupitelstva Pardubického kraje Ing. Jílek je v současném volebním období předsedou Výboru pro dopravu zastupitelstva Pardubického kraje. Kandiduje i v nadcházejících volbách.
Zhruba 30 posluchačů, z toho polovina z Lanškrouna a ojediněle i z jiných obcí se dozvědělo novinky o rychlostní silnici R35.
Pardubický kraj má jako zatím jediný kraj v Česku už 2 roky svůj schválený Územní plán obsahující i takzvané „strategické liniové stavby“. Kraj podepsal v květnu 2006 s vládou České republiky Memorandum o výstavbě rychlostní silnice R35 v její jižní variantě, kde se vyjmenovávají i přivaděče k severním městům.
Souběžně koncem roku 2006 vypracovala skupina tří pražských firem pro zastupitelstvo kraje studii („multikriteriální analýzu“) vyhodnocující vzájemně celkem 14 variant trasy R35 se zřetelem na technické a dopravní okolnosti, na územní hlediska, na vliv na životní prostředí a na ekonomická a legislativní hlediska. Tato velmi důkladná studia dala za pravdu jižní variantě trasy R35.
Nás se týkají zejména dva blízké přivaděče:
Na Lanškroun, který má v mapových podkladech zakreslen i jihovýchodní obchvat Lanškrouna (Rudoltice – Albrechtice), obchvat samotných Rudoltic a již stavěný obchvat Opatova, ale jinak povede na dosavadní trase silnice 1/43 jak ji známe.
Společný přivaděč pro Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou ve tvaru jakéhosi „T“ vedoucí od jihu do Dlouhé Třebové a pokračující na obchvaty obou měst.
Lanškroun usiluje také o připojení na východ směrem na uvažovanou křižovatku R35 s rychlostní silnicí od Brna R45 u Starého Města. V této věci dobře spolupracuje Lanškroun s Moravskou Třebovou, ale také zde je ve hře ještě mnoho variant trasy.
Zajímavostí blízké části R35 bude nesporně silniční tunel u Mladějova dlouhý skoro 4 kilometry, a u vzdálené části R35 obrovská čtyřúrovňová křižovatka u Opatovic vedoucí šesti směry: R35 na západ, R35 na východ, na Hradec Králové, na Pardubice, na Opatovice a na elektrárnu Opatovice. V nejnižší úrovni je součástí křižovatky vodní Opatovický kanál. Náš úsek R35 od Zámrsku (u Vysokého Mýta) po Staré Město bude měřit 51,7 km a bude na něm 8 mimoúrovňových křižovatek.


Text: Jiří Kohout
Foto: Hynek Brýdl, Matěj Brýdl

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.