Guten Tag, es ist Dienstag 27.10.2020. Heute feiert den Namenstag Šarlota / Zoe, morgen Státní svátek.

Na situaci ve škole jsme se zeptali starostky obce Lenky Bártlové.


Popište prosím situaci, která nastala ve škole.
Ke konci uplynulého školního roku požádalo ředitelku školy celkem pět učitelek o ukončení pracovního poměru dohodou, jedné vychovatelce skončil pracovněprávní vztah na dobu určitou. Při této příležitosti současně spolu s další učitelkou, která odchází na mateřskou dovolenou, a vychovatelkou obvinily ředitelku školy z šikany, psychického týrání a ponižování. Tvrzené chování paní ředitelky ovšem nepotvrdilo dalších šest pedagogů a zaměstnanců školy, kteří naopak její chování považují za velmi empatické, slušné a zcela vhodné. Ani jedna z nich navíc údajné nevhodné chování paní ředitelky vůči pedagožkám, které se rozhodly ze školy odejít, nepozorovala.

V čem spatřujete příčiny?
Příčiny této situace spatřuji zcela jasně v tom, že pedagožky, které ze školy odcházejí, se nebyly za celý školní rok schopny smířit se změnou na postu ředitele školy, ke které došlo před rokem. Nedokázaly přijmout nové vedení školy a pro ně tedy i novou autoritu. Musím říci, že mě tato situace s ohledem na jejich tehdejší chování spojené se jmenováním nové ředitelky školy po proběhlém konkurzu nijak zvlášť nepřekvapila.

Jaké řešení situace byste uvítala, co podle vás škola nyní potřebuje a co by prospělo uklidnění situace?
Situace je dle mého názoru již vyřešena. Objektivní a kompetentní orgán k posouzení celoročního působení stávající ředitelky ve škole, jakým je školská rada, ani zřizovatel školy neshledaly žádný důvod pro odvolání ředitelky z funkce. Zřizovatel byl ředitelkou školy již navíc informován, že dochází k doplnění pedagogického sboru, a byl mu předložen jmenný seznam nových pedagogů, kteří od 1. 9. 2014 budou nově namísto odcházejících učitelek ve škole působit.
Všem odcházejícím pedagožkám přeji mnoho úspěchů v jejich novém působišti. Věřím, že si na své nové nadřízené zvyknou již mnohem lépe a rychleji, než tomu bylo v naší škole.

 

Autor: Šárka Mikulecká

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.