Příjemnou noc, je úterý 4.8.2020. Dnes má svátek Dominik / Dominika, zítra Kristián.

Cyklo výlety

Třebovské stěnyRezervace představuje starou bučinu na strmém svahu s četnými opukovými skalkami a pískovcovými balvany. Z ochranářsky významných druhů rostlin zde nalezneme například jedovatý áron plamatý (Arum maculatum), který má zajímavé utváření květů a nápadné korálově červené bobule.

U KaštánkuKomplex rašelinných luk a mokřin s plochami náletových dřevin po obvodu byl v minulosti využíván jako pastvina. V 80. letech byly okolní pozemky meliorovány a rekultivovány, lokalita byla ponechána bez zásahu. Přesto měly tyto zásahy nesporný vliv i na vodohospodářské poměry chráněného území.

V DoleVlhké, místy rašelinné louky v nivě přirozeně meandrujícího Hraničního potoka s převážně olšovým břehovým porostem patří k lokalitám s nejbohatším výskytem bledule jarní (Leucojum vernum) ve střední Evropě. Bohaté bledulové porosty začínají již v prameništích pod osadou Chudoba a pokračují podél potoka celými Herborticemi.

Zábřežská vrchovinaČlenitá Zábřežská vrchovina (734 km2) odděluje Hornomoravský úval a Mohelnickou brázdu od Podorlické pahorkatiny, původně součástí České křídové pánve a od Králické brázdy (součásti Kladské kotliny). Průlomová údolí Moravské Sázavy a Třebůvky ji od severu člení na tři dílčí části – vrchoviny Drozdovskou, Mírovskou a Bouzovskou, které se směrem k jihu pozvolna snižují.