Příjemnou noc, je úterý 4.8.2020. Dnes má svátek Dominik / Dominika, zítra Kristián.

Pod skálouPřírodní památka Pod skálou -Mladějovské tisy zaujímá jihovýchodní svahy Červené hory (606 m n.m.), součásti Hřebečského hřbetu na evropském rozvodí. Lokalita je velmi výjimečná bohatým výskytem přírozeně rostoucího tisu červeného (taxus baccata) v podrostu smíšených, bohatých lesních porostů s řadou skalních výchozů.

Pod skálouKromě tisu se zde vyskytuje i jalovec obecný, lýkovec plamatý a další druhy suťových společenstev. Holé skalní stěny přecházejí přes různě široké suťové pásy s dominantní svídou.
Okrajem přírodní rezervace vede úzkokolejná železniční trať, na blízkém svahu stávalo Mladějovské hradisko. je lokalita dobře přístupná díky dvěma svážnicím vedoucím z Mladějova.
Mladějovské tisy / Pod skálou byla zřízena výnosem Ministerstva kultury 21.11.1954
Rozloha 21,10 ha Katastr.území Nová Ves/Mladějov
Důvod ochrany:
Přirozené, floristicky bohaté lesní porosty s četnými skalními výchozy. Výjimečná je rozsáhlá populace tisu červeného.

Pardubický krajLanškrounsko 

Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí © 2002, Infocentrum města Lanškroun a regionu Lanškrounsko, nám J.M.Marků 12, Lanškroun. Připraveno ve spolupráci s Měst. muzeem Lanškroun a OÚ Ústí n.O.- odbor život.prostředí.