Příjemnou noc, je úterý 4.8.2020. Dnes má svátek Dominik / Dominika, zítra Kristián.

Suchý vrchByl zřízen v roce 1987 jako oblast klidu podle zákona č.40/1956 Sb. Centrální část přírodního parku, který má rozlohu 6 427 ha, je tvořena odděleným hřbetem nejvýchodnějšího cípu Orlických hor - Bukovohorskou hornatinou. Svou výškou (Suchý vrch 995 m n. m., Buková hora 958 m n. m.) vystupuje až do pásma antagonických hodnot krajiny. Červenovodské sedlo, jímž prochází hlavní silniční tah, dělí horský hřbet na dvě části.

Suchý vrchPřírodní park je charakteristický vzájemnou vyrovnaností a souladem přírodních a antropických prvků, zejména střídáním rozsáhlých lesních komplexů, vyvážené zemědělské krajiny a lidských sídel. Jednoznačná převaha lesních ekosystémů, většinou smrkových monokultur se zbytky smíšených bukojedlových porostů, předznamenává druhové zastoupení rostlin a živočichů. Mimo tyto druhy je významný výskyt rosnatky okrouhlolisté na rašeliništi pod Suchým vrchem.
Jižní část přírodního parku je intenzivně rekreačně využívána. Sjezdové a běžecké tratě v zimním středisku Čenkovice přilákají každoročně tisíce návštěvníků. Historickou, ale i přírodní zajímavostí je dělostřelecká tvrz Bouda, součást Muzea Československého opevnění, která je i bohatým zimovištěm 9 druhů netopýrů.

Pardubický krajLanškrounsko

Zpracoval Mgr. Miloš Krejčí © 2002, Infocentrum města Lanškroun a regionu Lanškrounsko, nám J.M.Marků 12, Lanškroun. Připraveno ve spolupráci s Měst. muzeem Lanškroun a OÚ Ústí n.O.- odbor život.prostředí.