Příjemnou noc, je úterý 4.8.2020. Dnes má svátek Dominik / Dominika, zítra Kristián.

Josef CibulkaNavštěvoval gymnázium v Lanškrouně, kněžský seminář v Hradci Králové, studoval 5 let dějiny umění v Římě a také zde promoval. Od roku 1910 působil jako docent v bohosloveckém semináři v Hradci Králové. Byl biskupským ceremoniářem a sekretářem. Od roku 1919 profesorem na univerzitě v Bratislavě.

Studijní pobyt ve Francii. V roce 1921 získal hodnost doktora filozofie v Praze. Stal se profesorem dějin umění na pražské univerzitě a profesorem na Teologické fakultě v Litoměřicích.

V roce 1939 byl jmenován ředitelem Národní galerie. V roce 1945 byl přednostou československých korunovačních řádů a zastupujícím předsedou Mezinárodního výboru pro dějiny umění.

Jeho bádáním v oblasti církevní architektury Čech a Moravy, právě tak jako v dějinách umění a uměleckých řemesel výrazně vděčíme za dílo "Soupis památek historických Čech a Moravy v okresu lanškrounském."