Veřejnost dala najevo, že ji přestavba Společenského domu zajímá

наклейки
Joomla

sd.jpgPředstavení objemové studie nového Společenského domu si přišlo 3. listopadu poslechnout několik desítek Lanškrouňáků. Co je ale důležité, nad nákresy a vizualizacemi se také zamýšleli, na mnoho věcí se ptali a diskutovali své úvahy. Veřejné slyšení o přestavbě SD tak plní smysl v době, kdy se dá řada věcí přehodnotit, upravit a doladit.

Neméně důležité je také to, že veřejnému projednávání předcházelo setkání architektů a vedení města s kulturní komisí rady města a se zástupci budoucích uživatelů, tedy divadelníků, hudebníků a dalších spolků.

 

 

 

 

 

 

Slova se ujal Ing. Arch. Ladislav Vlachynský z brněnského Atelieru90 a doplňoval ho kolega Ing. Arch. Luboš Kaplan.

V představeném návrhu bylo vyslyšeno přání občanů Lanškrouna, vzešlé z loňské ankety, aby vila továrníka Langera byla zachována v původní podobě a za ní byl vystavěn nový, moderní společenský sál. Architekt Vlachynský to vyjádřil slovy: „Stará vila bude obnovena v plné kráse a nový dům bude přistaven.“

Vybudovaný moderní sál vznikne přibližně na půdorysu stávajících staveb (původní zlatnické dílny z níž později vznikl sál a hotelu) a přesáhne ho přibližně o 10 až 15 %.

Jak je patrné z přiložených nákresů, před vilou vznikne tzv. kruhový předjezd (umožňující vystoupit dámám v róbách) se zachovaným vstupem do vily. Nový společenský sál vznikne za vilou jako dvoupodlažní dům ve tvaru trojúhelníku s travnatou střechou a se samostatným vstupem.

„U těchto domů je velmi důležité, aby se v nich člověk pohyboval intuitivně. Takže proti vstupu jsou navrženy šatny, po stranách jsou foyery a schodiště do patra. Jedno foyer funguje pro veřejnost a druhé spíš jako spojka s původní vilou,“ vysvětlil architekt. „Sál, který je v centru dění, je řešen, aby umožňoval experimentální divadlo, aby tam byly kvalitní koncerty s dobrou akustikou, aby tam mohly být plesy, kde se všechno otevře do foyer a propojí. Kapacita umožní i pořádání kongresů a jiných společenských akcí. Vlevo od jeviště jsou sklady pro herce, vpravo jsou zkušební a experimentální sálky plus denní bar s občerstvením. V letních měsících může být prostor propojen do parku, kde se do toho zapojí letní scéna,“ nastínil architekt Vlachynský variabilní možnosti využití.

 

 

 

 

 

 

Kapacita sálu je v přízemí 320 lidí plus 110 lidí na balkonu, maximální plesový prostor, když se všechny pohyblivé součásti zasunou, je tisíc lidí. Na školící akce do 600 lidí.

Jeviště má velikost 10 x 17 metrů a provaziště výšku 9 metrů.

Celá budova je koncipována tak, aby ze strany ulice Krátké byla zcela uzavřena a stěna do ulice kvalitně odhlučněna.

Vila i nový sál na sebe navazují podlahami. Zatím není dohoda, zda ve vile bude stálá restaurace, nebo jen infrastruktura pro catering. V přízemí vily by měl fungovat předprodej vstupenek, kanceláře pro vedení domu a zázemí pro stálé zaměstnance. Zatím tam jsou prostorové rezervy.

Parkoviště má sto míst a další parkovací plochy by bylo možné zřídit v prostoru mezi vlakovým nádražím a ulicí Dvořákovou, který město plánuje odkoupit od SŽDC (Správa železniční dopravní cesty). O odkupu se již jedná.

Celková cena přestavby by se měla pohybovat do 120 milionů korun. Není v ní započítána revitalizace parku, ten bude řešen samostatně s možností využít dotaci.

Z pohledu architekta se jeví reálné přestavbu dokončit v létě roku 2018.

 

 

 

 

 

 

Už nyní však Ladislav Vlachynský zdůrazňuje, že úspěch závisí na velmi kvalitním technickém dozoru při výstavbě a intenzivním autorském dozoru ze strany Atelieru90.

A budoucí fungování domu? „Když ten dům nemá dramaturga, který to organizuje a režíruje, pak se to nemůže podařit. Dramaturg je velmi důležitá osoba a čím dřív bude vybraný, tím líp,“ podělil se architekt o svoji zkušenost.

 

Marie Hrynečková, Jiří Kohout

 

www.atelier90.cz

 

Foto 5:

zleva Ing. Arch. Luboš Kaplan, Ing. Arch. Ladislav Vlachynský, oba Atelier90, starosta Radim Vetchý a místostarosta Bohumil Bernášek

 

View the embedded image gallery online at:
https://lanskrounsko.cz/cz/historie/spolecensky-dum-v-lanskroune/5770-verejnost-prestava-sd-zajima-2?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProGalleriac037d75258

разработка вышивки
сколько сейчас время