Dobré ráno, je pondělí 27.5.2019. Dnes má svátek Valdemar, zítra Vilém.

190216 skolyV loňském roce získalo město Lanškroun dvě dotace ve výši 80 milionů na podporu školství. Jedná se o projekty ZŠ Dobrovského a ZŠ B. Smetany, které byly podpořeny dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Obě základní školy procházejí v současné době rekonstrukcí a budují se v nich odborné učebny. 

Zatímco stavba na ZŠ Dobrovského probíhá bez větších problémů, rekonstrukce na ZŠ B. Smetany se neobešla bez komplikací a termín dokončení stavby se po dohodě s poskytovatelem dotace prodlouží.

Komplikace na stavbě na ZŠ B. Smetany vyplývají z projektové dokumentace, kterou bylo město Lanškroun nuceno reklamovat u společnosti KVARTA spol. s. r. o. „Jedná se právě o reklamaci nesouladu rozpočtu s projektovou dokumentací. Jde o špatně zadané výměry plochy střechy. V rozpočtu chybí cca 40 % střechy v celé její skladbě. Dále město reklamovalo problémy s elektřinou v jednotlivých učebnách," vyjmenovává zásadní problémy v projektu Jaromír Sobek z Oboru investic a majetku.

Další zdržení je způsobeno nesrovnalostmi s výstavbou nového výtahu. Ten byl navržen s požární odolností výtahové šachty 15 min. V rámci stavebního řízení ale Hasičský záchranný sbor požadoval navýšit požární odolnost výtahové šachty na 45 minut. Při zpracovávání prováděcí dokumentace výtahové šachty zhotovitelem bylo zjištěno, že varianta, která řeší požární odolnost 45 minut, nevyhovuje staticky a nelze ji zrealizovat. "Statikem bylo navrženo nové řešení – zděná výtahová šachta (namísto původní ocelové konstrukce), která vyhovuje z hlediska statiky i požární odolnosti. Projektant ve spolupráci se zhotovitelem nyní pracují na této variantě. Po dokončení projektové dokumentace výtahové šachty město požádá hasiče o nové posouzení z hlediska požární odolnosti a poté bude podána u stavebního úřadu žádost o změnu stavby před jejím dokončením," dodává Jaromír Sobek.

Práce na ZŠ Dobrovského popisuje radní a současně zástupce ředitele školy Pavel Resler: „Výstavba regionálního polytechnického centra pokračuje dle harmonogramu výstavby. V současné době probíhá instalace střešní ocelové konstrukce. Ve vnitřních prostorách přízemí a prvního patra jsou hotové příčky, pracuje se na rozvodech vody a odpadů, probíhá příprava elektroinstalace.“ Připravuje se také výběrové řízení na vybavení celého centra, které bude sloužit žákům základních škol z Lanškrouna, ale i celého regionu. Slavnostní otevření proběhne v polovině září, kdy škola oslaví 90. výročí otevření první české menšinové školy v Lanškrouně.

Pro žáky ZŠ Dobrovského bude v rámci nového Regionálního polytechnického centra vybudováno devět specializovaných učeben – dřevodílna, zámečnická dílna, učebna keramiky, učebna robotiky a programování, učebna pro práci se stavebnicemi (mechanika, fyzika), učebna pro výuku základů mechaniky, konstrukčních činností a přírodovědných předmětů, učebna pro výuku pracovních činností dívek, kuchyňka pro výuku pracovních činností a malá přednášková aula.

Na základní škole B. Smetany se v podkroví rekonstruuje a vzniká pět odborných učeben – fyziky, chemie, polytechnická a dvě jazykové.

Součástí projektu je i bezbariérová dostupnost školy, která bude řešena ve všech prostorách školy od jejího vstupu do budovy až po novou půdní vestavbu. „Jsem velmi rád, že se podařilo našim školám získat dotace na rozvoj technických učeben. Město Lanškroun je průmyslové a potřebuje kvalifikované pracovníky. A pokud pro tyto obory nadchneme žáky již na základních školách, tak v nich získáme budoucí odborníky v oblasti IT a robotizace, kreativní odborníky pro vývoj a inovace, kteří pomůžou k rozvoji místních firem a města. Výstavba je v duchu společného snažení v rámci aktivit Společenství firem na Lanškrounsku," uzavírá starosta města Radim Vetchý.

Tisková zpráva MÚ
Foto: Marie Hrynečková


Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.