Dobrý podvečer, je neděle 18.8.2019. Dnes má svátek Helena, zítra Ludvík.

190204 pamatkyDotační program na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem města 18. prosince 2018. Všechny dotační programy pro poskytování dotací včetně podmínek pro poskytnutí a formulářů žádostí jsou zveřejněny na úřední desce městského úřadu. Formuláře žádostí si lze též vyzvednout na odborech, které jednotlivé programy administrují (odbor finanční, odbor školství a kultury, odbor sociální a zdravotní).


Jedná se o tyto dotační programy:

Dotační program na podporu cestovního ruchu a vztahů s partnerským městy s částkou 50 tisíc korun.

 

Dotační program poskytování sociálních služeb a služeb souvisejících. Jedná se o pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci, je zaměřen na prevenci kriminality a zajištění sociálního začlenění. V tomto programu město počítá s částkou 300 tisíc korun.

Dotační program na podporu sportu, kde Město Lanškroun chce být městem, které podporuje mládež ve sportu a ve volnočasových aktivitách. Chce podporovat spolky, které s mládeží aktivně pracují a podpořit tedy jejich činnost. V tomto programu je vyhrazena částka 2.600.000 korun, přičemž na podporu celoroční činnosti a jednorázových akcí s dětmi a mládeží bude určena částka ve výši 2.200.000 korun a zbývající částka ve výši 400.000 korun bude určena na odměny pro trenéry v tréninkovém roce 2019 - 2020.

Dotační program na podporu kultury. V tomto programu bude rozděleno 300.000 Kč. Jde o nižší částku než v roce 2018, protože o dotace na nájemné v prostorách poskytovaných Kulturním centrem Lanškroun je možné požádat ve speciálním dotačním programu na nájemné.

Dotační program na podporu subjektů, které hradí pronájem prostor v nemovitostech ve vlastnictví města s částkou 300 tisíc korun.

Posledním vyhlášeným dotačním programem je Program Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Jedná se o akce zařazené do Anketního dotazníku a to:
- dokončení restaurování ostění oken na budově děkanství čp.2
- oprava a nátěr oken na budově děkanství čp.2 (okna v prostorách městské knihovny)
- obnova původních kamenných schodů v budově gymnázia
- oprava fasády věže radnice
- restaurování portálu a fresek v domu čp 78 v ul. Kozinova


Cílem dotačních programů je podpora celoroční činnosti organizací a spolků, sportovních a volnočasových aktivit občanů města a to zejména dětí a mládeže, kultury a podpora v sociální oblasti.

Období přijímání žádostí je od 1. do 28. 2. 2019.

Text: tisková zpráva MÚ
Foto: Marie Hrynečková

 

Dotační programy jsou zveřejněny na:

https://ude.tcssl.cz/lanskroun/?Dota%C4%8Dn%C3%AD+programy

 

 

Foto objektů navržených v Programu Regenerace městských památkových rezervací a zón. Jedná se ve všech případech o nemovité kulturní památky. Opravy budou realizovány jen v případě získání dotace:

1 a 2 - Na budově děkanství by mělo být dokončeno restaurování ostění oken na straně do dvora (od restaurace U Pastýře). Rozsáhlá raně barokní stavba byla vybudována v letech 1703 - 1705, v 90. letech dvacátého století byla obnovena fasáda a v letech 2009-10 vyměněna střešní krytina.

3 a 4 - Rovněž na budově děkanství, ale v části, kde sídlí městská knihovna, by měla být opravena a natřena okna.

5 - Měly by být obnoveny nášlapné plochy vnitřních pískovcových schodů v budově gymnázia, která je nemovitou kulturní památkou. Je příkladem neorenesanční školské budovy, postavena byla v roce 1874. V 90. letech dvacátého století proběhla celková obnova fasády budovy.

6 a 7 - Také fasáda radniční věže by si již zasloužila opravu. Lanškrounská radnice je kvalitním dokladem renesanční architektury s dochování řady původních kamenických prvků, např. portálů a hlavic. Postavena byla v letech 1581-82, v 90. letech dvacátého století proběhla celková rekonstrukce interiéru i obnova fasády.

8 až 11 - K restaurování jsou doporučeny také portál a fresky v domě čp. 78, ul. Kozinova (nyní Viet Food).
Hodnotná honosná renesanční stavba měšťanského domu z poloviny 16. století s bohatě zdobenými portály a restaurovanou renesanční freskovou výmalbou na stěnách v přízemí, je ojedinělou nejen na území Lanškrouna, ale i v celém regionu.


Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.