Nejčastější příjmení na Lanškrounsku

наклейки
Joomla
Zveřejněno: 28. leden 2019 |
Zobrazeno: 3625x

190128 prijmeniV Komentované kronice Lanškrounska, jejímž autorem je Jan Hradil, jsou uvedena zajímavá fakta o typických příjmeních v našem regionu.

Po odsunu Němců po druhé světové válce se do Lanškrouna přistěhovali mnozí lidé z Výprachtic, Heřmanic, Horní Čermné a z dalších horských vesniček (Chládkové, Beranové, Duškové...).

Řekl bych, že stále je znát u dnešních obyvatel města určitá uzavřenost a tvrdohlavost ve srovnání s obyvateli nedaleké Litomyšle, Svitav, Zábřehu... jsme stále berany! A příjmení Beran se na Lanškrounsku vyskytuje v tak hojném počtu, že zaujímá v hustotě na počet místních obyvatel 1. místo v Česku. V absolutním počtu je na 8. místě s 87 občany (1. Praha 560 osob s příjmením Beran, 2. Plzeň 134, 3. Pardubice 126, 4. Brno 107, 5. Chrudim 102, 6. Ústí n. L. 97 a 7. České Budějovice 95 – viz www.kdejsme.cz, stav 2018). Celkem žije v Česku 4 800 občanů s příjmením Beran.

Pan Hackenschmied ve své knize z roku 1928 uvádí: "Někteří českobratrští občané, aby nemuseli svých statkův opouštěti a do vyhnanství se ubírati, na oko přijímali latinskou víru, zůstávajíce tajnými vyznavači své staré víry. Takovým tajným vyznavačům přezdívali římskokatolíci berani a večer pod okny jim bečívali bebé, bebé! Přemnohým tato nadávka zůstala jejich příjmením. Tak se vysvětluje množství Beranů v obci Horní Heřmanice, neboť každý druhý, třetí se jmenuje Beran.“

Na Lanškrounsku žijí další lidé s příjmením, které se zde vyskytuje častěji, než v jiných oblastech Česka. Podle hustoty (četnosti) výskytu na počet místních obyvatel, jsou ryzími jmény Lanškrounska tato další příjmení (mužského rodu):

 

Umístění                        Příjmení        Celkový              Počet na
v rámci ČR                                          počet v ČR         Lanškrounsku

-----------------------------------------------------------------------------------------

     1                            Skalický           1 770                134
     1                            Pecháček        1 077                  89
     1                            Kuběnka            130                   20
     1                            Chládek           1 629                129
     1                            Dušek              5 242                119
     1                            Marek            10 848                169
     2                            Cink                    469                   29
     4                            Jansa               1 251                   25
     4                            Matějka            4 271                   42
     4                            Bednář             4 823                   51
     4                            Smejkal            2 048                   43
     5                            Kubelka               797                   16

Diblíků je v Česku pouze 363 osob, a navíc, jejich četnost výskytu se týká pásu od Dobrušky, Rychnova nad Kněžnou, Vysokého Mýta, Ústí nad Orlicí, Lanškrouna, po Zábřeh na Moravě a Šumperk. Příjmení je ve významu ďablík, světélko nad močálem. Vznik tohoto příjmení můžeme možná odvodit z toho, že tato oblast kolem hranic s Klodskem byla dlouho nepropustným pralesem s močály a strašidly.

Úplnou raritou je příjmení Kartarik. V celém Česku je pouze 13 Kartariků, z toho nejvíce na Lanškrounsku 5. Příjmení Kartariková má v Česku 13 žen, z toho na Lanškrounsku 8.

***

 

Jenže všichni nebyli odsunuti, mnozí zde zůstali. Dušan Šlahora v článku o historii Dělnického domu (Arbeiterheim) v Listech Lanškrounska č.13/2008 uvádí, že v roce 1945 zde sídlilo antifašistické centrum, které sepisovalo občany německé národnosti žádající o stažení z odsunu.

Z původně 150 žádajících rodin jich však zůstalo jen asi 50. Dále zůstalo mnoho rodin se smíšeným manželstvím. Proto můžeme německý původ na Lanškrounsku vypozorovat u příjmení, která mají v jiných krajích Česka menší četnost. Údaje převzaty z www.kdejsme.cz, kde je uvedena četnost příjmení pro spádovou oblast daného města.

Příjmení Glocar (z německého sklenář) má v Česku 32 mužů, z toho na Lanškrounsku 10, na Šumperecku 9, v Mohelnici a okolí 5, kolem Zábřehu 3...

S příjmením Kaupe žije v Česku 13 osob, z toho 5 v Lanškrouně, 4 v Praze a 4 v Plzni.

Příjmení Fibikar má v Česku 54 osob, z toho nejvíce na Lanškrounsku, deset.

Hajzler se v Česku jmenuje 139 osob, z toho nejvíce na Lanškrounsku (46).

Stejně tak zde žije nejvíce Šebrlů – 41 z celkových 120 v Česku.

Příjmení Bartoschek má v Česku pouze 8 lidí, z toho 4 v Lanškrounu, 3 v Ústí n.Orl. a 1 v Žamberku.

Ficnerů je v Česku 32, z toho nejvíce jich žije na Lanškrounsku (12).

Šilarů je také na Lanškrounsku nejvíce z celého Česka (123 ze 442 osob). Hodně jich žije v Horní Čermné - jejich rodokmen 16 generací sahá až do roku 1535. Pořádají se srazy Šilarů, na které přijíždějí i potomci Šilarů z Horní Čermné z USA (West – Texas).

Také příjmení Schlegel se nejvíce vyskytuje na Lanškrounsku, je jich pět z celkového počtu 35 mužů v Česku.

Příjmení Motl má v Česku 810 mužů, z toho na Lanškrounsku 49, takže je zde jejich největší hustota.

Fiebiger, Janisch, Langr, Obst, Cach a Riess jsou na Lanškrounsku na 2. místě v počtu výskytu v dané lokalitě v rámci Česka.

Pelců je v Lanškrouně devět, což je po sousedním Zábřehu na Moravě druhá největší hustota.

Příjmení Kylar je rovněž druhé v hustotě výskytu na počet obyvatel v Česku a jeho přesmyčka Kyral je na 3. místě.

Na 3 .místě jsou Fajt, Pelcl a Schmeiser.

Čtvrté místo zaujímají Merta, Pirkl a Freudl.

Na 5. místě Pfeifer a Kollert.

Na 6. místě Roller a Felcman atd.

Rovněž jméno Neugebauer je v počtu výskytu na Lanškrounsku také na 6. místě, ale ve vztahu na počet obyvatel jich žije nejvíce na Rychnovsku nad Kněžnou a Jesenicku.

Jan Hradil

разработка вышивки
сколько сейчас время