Stavba se zpozdí, kulturní dům přivítá návštěvníky v dubnu

наклейки
Joomla
Zveřejněno: 21. leden 2019 |
Zobrazeno: 4241x

190121 kdNejnovější dodatek ke smlouvě o stavbě kulturního domu počítá s dokončením multifunkčního kulturního domu 30. března. Rozsáhlá stavba, která zahrnuje kompletní rekonstrukci historické vily a novostavbu moderního sálu, se tak zpozdí o půl roku oproti předpokládanému termínu při započetí stavebních prací.


Celá stavba začala na konci června 2017. Původní termín dokončení byl naplánovaný na 30. září 2018. Na žádost stavební firmy byl termín dokončení posunut na 21. ledna 2019. Přesto se Lanškroun nového kulturního domu dočká až na konci března.

„Mělo by se jednat už o konečný termín zhotovení kulturního domu. Chceme převzít budovu ve stavu stoprocentního dokončení,“ uvedl starosta města Radim Vetchý. Původní dodatek počítal s převzetím díla i s případnými drobnými nedodělky. To se setkalo s kritikou části veřejnosti. Podle sdělení stavební firmy bude ke konci ledna dokončeno 95 % všech prací. Prodloužením termínu o dva měsíce získá zhotovitel dostatek času na kompletní dokončení exteriéru i interiéru nového kulturního domu a v neposlední řadě také k získání souhlasů všech dotčených orgánů státní správy potřebných ke kolaudaci.

Prodlení je způsobeno především projektem, který bylo nutné během stavby průběžně upravovat. U projektanta byl již projekt reklamován a byl informován o sankcích. Provedena bude také pečlivá analýza příčin prodlení a pokud budou zjištěny chyby na straně zhotovitele, tak i po něm bude město požadovat finanční kompenzaci.

Během března se měly v novém kulturním domě uskutečnit koncerty, divadla a plesy. Město Lanškroun již zajistilo pro tyto kulturní akce náhradní prostory nebo přeložení termínů. Návštěvníci tak o svůj zážitek nepřijdou. Většina akcí bude přesunuta na sál lanškrounského zámku. Setkání s Miroslavem Donutilem se uskuteční v lanškrounském kině a plesy středních škol a místních firem se budou konat v České Třebové nebo v Dolní Čermné. 4TET Jiřího Korna zazpívá lanškrounskému publiku v květnu v novém kulturním domě. Rada města bude dále jednat o kompenzacích, které by měly být omluvou za vzniklé komplikace návštěvníkům, kteří mají zakoupené vstupenky.

Součástí stavby je citlivá rekonstrukce historické vily z roku 1885, kde budou reprezentativní místnosti pro slavnostní příležitosti, kanceláře Kulturního centra, zázemí pro místní spolky nebo catering. V nové přístavbě bude sál ideální pro pořádání plesů, koncertů, divadelních představení, výstav či kongresů. „Pro občany chystáme na začátek dubna den otevřených dveří, na kterém chceme kulturní dům předvést v celé jeho kráse. Návštěvníci budou moci nahlédnout jak do opravené historické vily, tak do nového moderního sálu,“ říká starosta města Radim Vetchý.

Součástí stavby není revitalizace zahrady v sousedství kulturního domu. Na tu má město vypracovaný návrh od architekta Zdeňka Sendlera a pokusí se na ni získat dotaci.

Tisková zpráva MÚ

разработка вышивки
сколько сейчас время