Ze zimního stadionu bylo evakuováno na 250 osob kvůli oxidu uhelnatému (aktualizováno)

наклейки
Joomla
Zveřejněno: 5. listopad 2018 |
Zobrazeno: 3549x

181105 halaVíce než dvě stě osob bylo evakuováno ze zimního stadionu v Lanškrouně v neděli 4. listopadu ve večerních hodinách. Do haly byli v 19.16 hodin přivoláni i hasiči ze stanice Lanškroun. Na hokejovém zápasu došlo ke kolapsu brankaře, který byl ošetřen zdravotnickou záchrannou službou.

Hasiči ihned po svém příjezdu měřili koncentrace oxidu uhelnatého (CO). Hasiči s detektorem naměřili koncentrace oxidu uhelnatého na ledové ploše 60 ppm CO, ve skladu to bylo kolem 80–100 ppm CO a ve strojovně rolby 130 ppm CO. Rolba byla na propan butan. Pravděpodobně se mohlo jednat o spaliny z rolby. Příčiny budou samozřejmě zjišťovány. Nasazena byla přetlaková ventilace k odvětrání a spuštěno bylo i odvětrání haly. V hale mělo být přibližně 250 osob. Všechny osoby byly evakuovány. Několik lidí si stěžovalo na nevolnost, ale pomoc záchranné služby odmítlo. Hala byla hasiči průběžně monitorována. Hasiči provedli závěrečné měření, kdy přístroje ukazovaly 0 ppm. Hala byla následně pro veřejnost uzavřena a předána správci.

Otrava oxidem uhelnatým nastává po vdechnutí většího množství oxidu uhelnatého. Oxid uhelnatý je bezbarvý, nedráždivý plyn bez zápachu, který je lehčí než vzduch, se vzduchem tvoří výbušné směsi. Vůči lidskému organismu je vysoce toxický. Oxid uhelnatý se váže na červené krevní barvivo a vytváří tzv. karboxihemoglobin v důsledku toho se kyslík nemůže dostat do těla.

Nebezpečná koncentrace oxidu uhelnatého začne být při překročení 100 jednotek ppm. Většina hlásičů oxidu uhelnatého spouští poplach již při 70-80 ppm. Hladina překračující 150-220 ppm je již životu nebezpečná.

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje

 

 

Tisková zpráva MÚ Lanškroun

Zvýšená koncentrace oxidu uhelnatého na Hale B. Modrého

V neděli 4. listopadu během hokejového zápasu zkolaboval jeden hráč. Přivolaná Zdravotnická záchranná služba detekovala výskyt oxidu uhelnatého. Ihned byla přivolaná jednotka Hasičského záchranného sboru a pořadatelé přistoupili k neprodlené evakuaci objektu.

Přivolaná jednotka Hasičského záchranného sboru naměřila koncentraci CO nad ledovou plochou 60 ppm. Tato koncentrace je sice poměrně hluboko pod normovanou hodnotou, ale při dlouhodobější expozici již může být nebezpečná. Proto se doporučuje při této koncentraci vyvést přítomné do nezamořeného prostoru přibližně do 100 minut. To bylo, dle vyjádření správce haly, splněno.

Podle všech dostupných informací byla tato mimořádná situace způsobena tím, že při poruše vlastní elektrické rolby byla narychlo zajištěna rolba na propan-butan. Při vzájemném působení vydýchaného vzduchu v důsledku vysoké návštěvnosti (vyšší obsah CO2) a zplodin rolby na plynový pohon došlo k závažnému negativnímu ovlivnění zdraví účastníků hokejového zápasu.

Následně, prostřednictvím vedoucích mužstev, byly informovány rodiny hráčů, trenéři a rozhodčí o nutnosti dalšího sledování zdravotního stavu. Někteří z nich podstoupili kontrolu v Orlickoústecké nemocnici.

V pondělí 5. listopadu svolal starosta města Radim Vetchý operativní schůzku k řešení nastalé situace za účasti místostarosty města a jednatele Technických služeb Lanškroun, s. r. o. Miloše Smoly, druhého místostarosty města Oldřicha Strnada, správce haly B. Modrého Jiřího Černého, tajemníka Městského úřadu Lanškroun Jaroslava Brandejse, pracovníka krizového řízení Městského úřadu Lanškroun Aleše Hampla, velitele požární stanice Lanškroun Jiřího Katzera a velitele Městské policie Stanislava Popeláře.

„Podle mého názoru došlo k pochybení a je nezbytné provést na hale B. Modrého kontrolu. Současně budu požadovat sdělení, jakým způsobem byl provoz zabezpečen a dále, jakým způsobem byla hala během nedělního zápasu odvětrávána. Možné pochybení ohrozilo účastníky hokejového zápasu na zdraví. Věc budeme řešit v rámci pracovně-právního vztahu se správou haly,“ uvedl místostarosta města Miloš Smola.

Účastníci schůzky se dohodli, že musí být bezodkladně provedena kontrola bezpečnostním technikem a nové měření na přítomnost oxidu uhelnatého. Technik BOZP Ilja Michalec na základě kontroly stavu dokumentace zapůjčené rolby sdělil, že v návodu k obsluze a údržbě není uveden zákaz používání tohoto typu v halách, ovšem podmínkou je dostatečné odvětrání prostor. Závadou je nepředložení poslední kontroly katalyzátoru. Dle dodatečně předloženého servisního dokladu ze dne 24. 11. 2017 byla rolba bez závad.

Zástupce Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje potvrdil, že během dnešního měření nebyla zjištěna žádná přítomnost CO. Další měření je naplánováno na konce pracovního týdne.

Technický stav rolby bude prověřovat Inspekce Policie ČR. Rolba je v současné době zapečetěna a uložena v areálu technických služeb.

„Jsme si vědomi závažnosti vzniklé situace. Odhalili jsme její příčiny a zahájili jsme činnosti, které povedou k tomu, že se obdobný stav nebude opakovat. Hráčům přeji brzké uzdravení a jejich rodičům sílu k překonání náročných chvil,“ doplnil starosta města Radim Vetchý.

разработка вышивки
сколько сейчас время