Dobré odpoledne, je pátek 22.3.2019. Dnes má svátek Leona/Lea, zítra Ivona.

180307 dobrakU Základní školy Dobrovského vyroste nové Regionální polytechnické centrum, které nahradí původní pavilon dílen. Výdaje na stavbu budou z 90 % pokryty dotací – tzn., že z celkové částky 47 milionů korun, město uhradí pouze 4,7 milionů korun. Celý komplex bude napojen na stávající budovu školy na ulici Dobrovského, zároveň bude mít nová budova i samostatný vchod, který budou využívat pro přístup do centra jiné školy, školky, či veřejnost.

„Město Lanškroun je město s průmyslovou tradicí. Rozsahem průmyslu vzhledem k velikosti je unikátní i v celorepublikovém měřítku. Dlouhodobě však trpí nedostatkem technicky vzdělaných pracovníků, který již nyní nutí firmy investovat jinde. Je skutečně nezbytné podniknout konkrétní kroky pro udržení konkurenceschopnosti a perspektivy průmyslu, zde v oblasti školství,“ vysvětluje potřebu stavby nového technického studijního centra pro žáky zástupce ředitele ZŠ Dobrovského a současně radní města Pavel Resler.

Nová budova Regionálního polytechnického centra bude třípatrová. Pro žáky základních škol z Lanškrouna, ale i celého regionu bude vybudováno devět specializovaných učeben – dřevodílna, zámečnická dílna, učebna keramiky, učebna robotiky a programování, učebna pro práci se stavebnicemi (mechanika, fyzika), učebna pro výuku základů mechaniky, konstrukčních činností a přírodovědných předmětů, učebna pro výuku pracovních činností dívek, kuchyňka pro výuku pracovních činností a malá přednášková aula.

Pavlína Hajzlerová

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.

Komentáře   

+1 #3 Pavel Resler 2018-03-20 23:01
Dobrý večer. K získání dotace na výstavbu Polytechnického centra několik základních informací, jelikož informace uváděné v komentářích jsou mylné.
Město Lanškroun získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Regionální polytechnické centrum“ v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol. Žádost o dotaci zpracovala Základní škola, Dobrovského ulice ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, městem Lanškrounem a projektantem Antonínem Němcem.
Cílem projektu je vybudování odborných učeben zaměřených na rozvoj polytechnicky a přírodovědně orientované výuky pro žáky základní školy za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.
Členění jednotlivých prostor polytechnického centra bude následující:
1. nadzemní podlaží - 3 učebny:
• Dřevodílna (kapacita 20 žáků)
• Zámečnická dílna (kapacita 20 žáků)
• Učebna keramiky (kapacita 12 žáků)
2. nadzemní podlaží - 3 učebny + 2 kabinety + 1 sklad:
• Učebna robotiky + programování (kapacita 16 žáků)
• Učebna pro práci se stavebnicemi – mechanika, fyzika (kapacita 20 žáků)
• Učebna pro výuku základů mechaniky, konstrukčních činností a přírodovědných předmětů (kapacita 28 žáků)
3. nadzemní podlaží - 3 učebny:
• Učebna pro výuku pracovních činností dívek (rodinná výchova) - kapacita učebny 20 žáků.
• Učebna pro výuku pracovních činností dívek (kuchyňka) - kapacita učebny 12 žáků.
• Malá aula – kapacita 30 žáků.
Celý komplex bude napojen na stávající budovu školy, čímž se zajistí i bezbariérovost. Objekt bude mít i samostatný vstup, který se využije pro vzdělávání ostatních škol, školek, veřejnosti i pro vzdělávání dospělých (bezbariérový vstup a výtah).
Tolik základní informace k Regionálnímu polytechnickému centru.
-5 #2 sumsvistu 2018-03-15 12:28
To je holt protezovany Dobrak.
-4 #1 Tomáš Janouch 2018-03-09 11:37
Nakolik to bude pro žáky Dobrovského, a nakolik pro ostatní školy a návštěvy? Nechtělo snad město stavět něco podobného místo padajících sklepů na Pivovarském nám.? Ty sklepy stojí město na udržování (aby nespadly) jeho - naše peníze a nic z nich není. Nikdo sklepy nechce ani zadarmo, kvůli dodatečným nákladům na stabilizaci svahu a staveb nad nimi. Stále jsme čekali na možnost dotace, zde by měla smysl... Po vypršení doby udržitelnosti by se dal objekt prodat a Dobráku postavit nové z výdělku. Takhle půjde dotace jinam a sklepy nás na zajištení budou stát více než jejich zbourání a stabilizace.