Dobré odpoledne, je pátek 22.3.2019. Dnes má svátek Leona/Lea, zítra Ivona.

180228 vysluniSpolečnost Archiko veřejně prezentovala 26. února územní studii lokality na jižním okraji města, nazvanou Na Výsluní. Seznámit se s návrhem, jak by případně mohla lokalita vypadat za pár let, přišli hlavně ti, kdo tady už bydlí anebo vlastní pozemky. Určitá část území je také ve vlastnictví Města Lanškroun.


Studie se zabývá využitím ploch zejména pro bydlení. Předpokládá, že by zde mohlo žít asi 700 obyvatel za předpokladu vybudování 95 rodinných domů a 108 bytů v bytových domech. Řeší také veřejnou infrastrukturu a napojení lokality na stávající systém dopravy a inženýrských sítí.

V lokalitě se předpokládá odstavování vozidel na jednotlivých pozemcích rodinných domů, je zde konkrétně vyznačeno celkem 322 parkovacích míst na terénu + 15 v nových objektech garáží.

Řešen je i problém povrchovým vod, protože nepříznivý sklon rozlehlých ploch bez vzrostlé zeleně nebo mezí způsobuje při zvýšených srážkách místní záplavy. Studie navrhuje v jižní části území zelený 10 metrů široký pás řešený jako průleh sloužící pro vsakování vody z okolních pozemků, případně zpomalení odtoku.

Poměrně živě se diskutovalo hlavně o vlastnictví pozemků. V této záležitosti se počítá se složitým vyjednáváním s jednotlivými vlastníky tak, aby klíčové pozemky získalo buď odkupem nebo výměnou město. Autoři studie jsou otevřeni tomu, zvážit v následujících dvou týdnech případné připomínky občanů či firem vlastnící zdejší pozemky.

Územní studie není závazným podkladem. Pokud je však vložena do evidence územně plánovací činnosti, stává se neopominutelným podkladem a odchylné rozhodnutí je třeba v územním rozhodnutí zdůvodnit a prokázat, že bylo nalezeno z hlediska veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení.

Marie Hrynečková

Foto:
1 - Za vedení města byli přítomni starosta Radim Vetchý, místostarosta Miloš Smola a také (mimo záběr) pracovníci odboru majetku a investic.
2 - Na veřejnou prezentaci přišli hlavně občané, kteří v lokalitě bydlí, či zde vlastní pozemky. V popředí městský architekt Ing. arch. Oldřich Bittner.
3 - Celkový pohled na řešené území.
4 - Přehled vlastnictví pozemků. Červeně jsou vyznačeny pozemky města.
5 a 6 - Pohled na stávající stav území.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.