Příjemnou noc, je středa 18.7.2018. Dnes má svátek Drahomíra, zítra Čeněk.

170808 rozhovorRozhovor s Jiřím Hudečkem, který na stavbě nového kulturního domu v Lanškrouně vykonává stavební dozor:

Dodavatelská firma začala s bouracími pracemi ve vile. Co se, pane Hudečku, konkrétně bourá?
Vybourali jsme příčky, vybourali jsme věci, které jsou tady novodobě a nepatří sem. Do nosných zdí se ale v podstatě nezasahuje, anebo jen minimálně.

Základní prostory, které tady původně byly, zůstávají zachovány. Ale musíme je vylepšit a zrenovovat. Vybouraly se sociálky, kuchyň... jdou pryč podlahy, protože se musí dát tepelná izolace a nová izolace proti vlhkosti, nové instalace a omítky. Takže proto se bourá. Ale základní tvar budovy a nosné konstrukce, stropy... to všechno zůstává.

 

Omítky se zřejmě otloukají všude tam, kde nemají zůstat zachované. Uchovat se mají jen někde, například ve vstupní části (foto 2 a 3), kde, jak vidím, jsou pořád v původní podobě.

Ano. Omítky zůstávají zachovány v minimální míře, byly poškozené. Mnoho těch omítek skutečně nezůstane. Narušily by se i instalací elektřiny, vody, kanalizace. Můžete si ale všimnout, že původní prvky, jako jsou třeba zdobené stropy, to tady zůstává. Co vyhodnotil stavebně-historický průzkum jako hodnotné prvky, to s projektantem respektujeme. Bude se to zachovávat a renovovat.

 

Samostatnou kapitolou byly schody do patra, které byly zřejmě v druhé polovině minulého století dost brutálně překryty novými deskami. Jak to s nimi vypadá?
Původní kamenné schody byly překryty dlažbou, ta byla odstraněna, ale jak můžete vidět, původní schody jsou značně poškozené. Při pokládání nové dlažby tenkrát řemeslníci ozdobné prvky kamenných stupňů otloukli. Takže původní schody jsou nevratně poškozeny (foto 7). Budeme je muset samozřejmě spravit, ale do původní podoby je už asi nedáme.
Zábradlí je novodobé, to přijde pryč a bude nové, vrátíme se trošku k tomu původnímu. Niky na odpočivadle také zůstanou, stejně jako pavlač. Z ní bude propoj do nové přístavby.

 

Jak to teď vypadá na půdě?
Půda je vyklizená. Došlo k odhalení zhlaví trámů (zazděné konce trámů) a byly prohlédnuty. Stropní trámy jsou v pořádku, budeme ještě prověřovat krov, ale viditelně mu také nic není. To je dobrá zpráva. Střešní krytina bude samozřejmě nová.

 

Na chodbě v prvním poschodí je položena nějaká kamenná deska (foto 10). Proč tam je?
Našla se tady v chodbě na lavici. Zatím ještě nevíme co se s ní stane, ale nevyhodíme ji. Myslíme si, že je to kubánský mramor, protože má nazelenalou barvu, ale nedokážu to zatím říct na sto procent. Zkusíme ji ve vile nějak využít.

 

Přesunujeme se z vily ven. V místech, kde má stát přístavba je asi dva metry hluboká jáma obdélníkového tvaru (foto 19 a 20). Co se s ní bude v nejbližších dnech dít?
Tato jáma je připravená pro provádění základových pilotů, čili jsme na úrovni pilotovací roviny. Po usazení pilotů tady vyroste pod terénem železobetonový sklep, což bude vlastně podsklepení přístavby.

 

Jak bude toto podsklepení využité?
Budou tady nádrže na požární vodu, strojovny, sklady, vstup a výtah pro divadelní techniku a pro účinkující z ulice Krátké. Takže z ulice Krátké bude o jedno podlaží víc.

 

Co bude s kanály, které jsou viditelné u dna jámy (foto 18)?
To je pozůstatek po původní továrně, nevím ale úplně přesně k čemu sloužily. My je potřebovat nebudeme... možná, že využijeme jeden z nich, pokud bude navazovat na sklep vily. Pokud ne, tak se zřejmě jenom prozkoumají.

 

Kdo je prozkoumá?
Na stavbu pravidelně dojíždí archeolog z městského muzea ve Vysokém Mýtě, který řekne jestli to má nebo nemá nějakou hodnotu. Zaznamená to a prozkoumá.

 

Takže kanálky budou před zalitím betonem prozkoumány?
Ano, určitě.

 

Kdyby se během stavby objevilo něco historicky zajímavého, všimnou si toho dělníci a upozorní na to?
Nemůžu stoprocentně odpovědět. Každý člověk má nějakou znalost a může se mýlit v tom, co vlastně vidí. Ale všechny zemní práce probíhají pod dohledem archeologa, takže mnoho nám toho asi neunikne.

 

Vrtá mi trochu hlavou, proč sutiny a zeminu hromadí firma tady a neodvezla ji. Bude ještě k něčemu potřeba?
Ano. Stavební jáma je o něco větší, než bude vlastní konstrukce a po zabetonování se budou určité věci zase zasypávat. Bude se upravovat terén, takže firma si tady nechala jakousi rezervu a buď ji využije celou, nebo ji potom část odveze.

 

Když se začala hloubit jáma, bylo tady vidět spousta sutě, kovů, drátů, kusy betonu. Nemělo být odstranění těchto věcí v režii firmy, která objekt sálu a hotelu loni bourala? A nebude za to firma OHL ŽS nárokovat zaplacení víceprací?
Takhle bych to nemohl hodnotit. Projekt kulturního domu počítal s tvarem terénu, který byl ponechán po demolici objektu i s ponecháním zdí podél silnice kvůli její stabilitě. My jsme bourali navíc jen zbytek sklepa v místě plynové přípojky, která v době demolice nebyla odpojená. Zatím to nejsou žádné významné věci.

 

Úkolem předchozí firmy nebylo jít do hloubky?
Měli jít jen do úrovně původní stavby včetně základů. A to udělali.

 

Nebude za to tedy současná firma účtovat navíc vícepráce?
Ne. Nemáme s tím žádný problém.

 

Probíhá stavba časově tak jak má, aby byla hotová za 15 měsíců?
Stavba se rozběhla okamžitě jakmile byla uzavřena smlouva. Bezodkladně se předalo staveniště, firma okamžitě nastoupila. Pracuje v nějakém režimu tak, jak si stanovila harmonogram. Ten zhruba dodržuje.

 

Co se bude dělat v nejbližší době?
Dnes (v pátek 4. srpna - pozn. red.)  jsme měli kontrolní den, takže jsme se i bavili jak budou postupovat dál. Příští týden by měli nastoupit na piloty, začátkem září by se měly lít betony na sklepech. Cíl je, aby se do zimy přístavba dala pod střechu. Takhle to běží. Ale zatím je brzo na nějaké velké hodnocení.

S poděkováním panu Hudečkovi za rozhovor o aktuální situaci na stavbě kulturního domu

Marie Hrynečková


Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.