Příjemnou noc, je sobota 26.5.2018. Dnes má svátek Filip, zítra Valdemar.

170418 sochaK soše Kajícníka klečícího před křížem u kostela sv. Václava probíhala 18. dubna veřejná diskuse za účasti autora díla, mladého sochaře Matouše Háši. Ten studuje pátý, předposlední ročník Akademie výtvarných umění v Praze a nyní je na půlročním studijním pobytu v Londýně. Den před debatou úspěšně složil státní zkoušku.

Diskutovat o umístění sochy před křížem přišlo asi čtyřicet lidí a ne všichni vydrželi po celou dobu.

Matouš Háša původně zamýšlel Kajícníka instalovat do prostoru bývalé rajské zahrady kláštera Augustiánů (do centra kruhového dláždění před obřadní síní viz. foto č. 3). Řekl, že přemístěním sochy před kříž se však její význam nemění.

Děkan Zbigniew Czendlik připustil, že diskusi kolem sochy způsobil možná on sám. Když se objevily připomínky, že v původním místě by při obřadech v kostele socha překážela pohřebnímu vozu, napadlo ho umístit ji před kříž. Toto místo dokonce považuje za lepší, než původní variantu. "Nepočítal jsem s tím, že by to mohlo vyvolat emoce. S farníky jsem to nediskutoval, části farnosti se ale umístění sochy nelíbí a deklarovali nesouhlas," řekl farář, který je veřejností i představiteli města vnímán jako kompetentní k vyjádření stanoviska za farnost. "Akceptovat budu jakékoliv rozhodnutí města," dodal.

Početně silně zastoupení praktikující katolíci vyjadřovali své výhrady. A to nejen k umístění sochy, což bylo nosným tématem debaty, ale někteří kritizovali až absurdně určité detaily. Například, že socha nemá při motlitbě ruce sepjaté na prsou a nevzhlíží ke kříži. Několika lidem vadí rozdílnost materiálu kříže (z 19. století) a sochy (pískovec / beton), oba objekty vnímají jako sousoší. Zazněly i výroky typu: "... nás věřících se to dotklo... urazilo nás to..." A dokonce i výčitka vůči lidem, co nechodí do kostela. Jako by ti, co pravidelně nenavštěvují kostel, byli občany horší kategorie a měli menší právo se k záležitosti vyjadřovat.

Naproti tomu bylo vysloveno mnoho slov pro to, aby Kajícník zůstal před křížem. K tomuto názoru se jednoznačně přiklání jak bývalý městský architekt Přemysl Kokeš, tak například Monika Dušková, ředitelka školy před níž je socha instalována. Pedagogové o díle mluvili s dětmi, ty s umístěním sochy nemají problém. "Oslovuje mladé, k nim ta socha promlouvá a jsou schopni to pochopit." Bylo například řečeno i: "Toto místo je ideální, přemístěním by význam sochy ztratil na síle... to, že klečí před křížem, je umocněním sochy, víc to připoutává moji pozornost k tomu místu.... socha náměstí oživuje, líbí se mi, před křížem mi to sedí víc."

Téměř všichni se shodli, že Matouš Háša odvedl výbornou práci, což může sochaře těšit. Socha je nyní zapuštěna ocelovým prutem do země a její případné stěhování by mohli zkomplikovat archeologové.

Nutno také dodat, že prostor před křížem nepatří církvi, ale městu. To by také mělo na květnovém zastupitelstvu přijmout definitivní verdikt, zda Kajícník zůstane klečet před křížem, anebo se bude stěhovat.

Text: Marie Hrynečková
Foto: z veřejné diskuse autorka, č. 1 až 3 Eva Pallová

Články k tématu:

https://www.lanskrounsko.cz/cz/6850-socha-kajicnika-pred-krizem

https://www.lanskrounsko.cz/cz/6851-kdyz-kamen-mluvi

https://www.lanskrounsko.cz/cz/6852-vsichni-trebovaci-nam-zavidi


Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.

Komentáře   

+8 #9 Miroslav Kuťák 2017-04-20 16:02
Formou diskuze se vyšlo vstříc veřejnosti i přání samotného sochaře. S tím nadpisem to Ivana "trefila" přesně. Nadpis - "Kam s ním?" zdobil pozvánku na veřejných plochách města. Lidé, kteří by byli ochotni respektovat jakékoli jiné místo, než před křížem a připraveni na diskuzi pod daným sloganem, byli do jisté míry názorově vytěsněni do role těch, kterým se zase něco nelíbí a mentorují nebo nechápou ideálnost současného místa. Zkusme připustit, že v situaci, kdy je socha pevně nainstalovaná je skupina těch, kteří usilují o změnu, v zjevné nevýhodě. Místo polarit, které možná nadbytečně vstupují do prostoru se mohl dát více prostor skutečným úvahám nad tím, kam by bylo možné sochu umístit, tedy kompromisu.
Koneckonců, směřování na původní stanoviště Rajské zahrady, kde měla v původní instalaci být, není také zcela od věci. Určitě by to nemuselo být zcela přesně do středu kruhového dláždění, jak bylo původně zamýšleno. Pokud by Kajícník ustoupil z těchto přísně "geometrických" norem a vstoupil blíže do prostoru, kde se střetávají historické průsečíky kostela a nejstarší části současného zámku, vnímal bych to jako jedno z vhodných řešení.

Po skončení diskuze obdržel pan starosta Vyjádření nesouhlasu s instalací před křížem, který podepsalo 120 lidí. Nesouhlas podepsali nejen příslušníci farní obce, ale i pedagogové a lidé, kterým současné umístění sochy vadí z různých důvodů.
+8 #8 skalja 2017-04-20 15:21
V úterý po veřejné diskusi jsem měl ještě možnost hovořit s panem starostou.
Shodli jsme se na skutečnosti, že naše postoje (části věřících a sympatizantů), a s nimi spojené pohnutky, jsou velmi těžce pochopitelné a uchopitelné pro nevěřící nebo nepraktikující věřící.
Co se týče TOLERANCE, jsem přesvědčen, že ji musí mít (jestli to myslí opravdově) každý člověk. Ať je věřící nebo nevěřící. Není možné, aby například jedna strana volala po toleranci strany druhé, a přitom sama o tuto zásadu neusilovala.
Souhlasím s řešením, aby socha Hříšníka byla ponechána na náměstí A. Jiráska (byť jsem původně preferoval v parku za kostelem), ale aby byla přemístěna na místo jiné, které se co nejvíce přibližuje místu původního záměru.
+28 #7 ivanas 2017-04-20 08:25
Takže si to ujasněme: socha stojí na místě, kde původně vůbec být neměla. V úterý byla svolaná schůze s podtitulkem "Kam s ní?" Bylo deklarováno, že se bude diskutovat o případných dalších možnostech umístění. Skutečnost je taková, že vlastně o přemístění již zřejmě nikdo nepřemýšlí, vyslechli jsme si, jak je to místo vlastně geniální. Bohužel, kdo tento názor nesdílí, je označen za neznalce umění, fanatika atd. To, že došlo na emoce a možná nepříliš vhodně volená slova, je jen důsledek neférové situace.
+10 #6 Tomáš Janouch 2017-04-20 00:14
Ad bubeník #5: V rámci Hlínafestu se jaksi nepočítá s tím, že by veřejnost měla co kecat vyvoleným do toho, kam jakou sochu dají. Tento aspekt by nejspíš zůstal skrytý, kdyby socha byla umístěna na původně určeném místě, tj. nebyla umístěna příliš blízko pomyslného domu těch, kteří na věc mají jiný názor.
+13 #5 bubeník 2017-04-19 23:27
Takováhle diskuse má být vedena, než se socha postaví. Dohadovat se, když už je zaplacená a přidrátovaná k zemi, je jen zbytečná fraška. Kostel, kříž, prostor kolem, stavba ze čtrnáctého století a teď tam někdo vrazí kus betonu - mě se to, prostě, nelíbí.
+11 #4 Miroslav Kuťák 2017-04-19 22:35
Chtěl bych poděkovat městu, že vytvořilo prostor k uspořádání této diskuze. Koneckonců, kdo se seznámil s nedávným, veřejně přístupným dopisem Matouše Háši, a doufám, že tak učinil i pan Pavel níže, tak mohl zaznamenat slova pana sochaře: "Rád bych vedl diskuzi i s širší veřejností..." A to se včera i stalo.
Myslím si, že rozhodně diskuze nebyla bez výsledku. Naopak, byla rozumným nástrojem pro představení samotné instalace, možností, jak sochař může prezentovat své dílo a prostorem, v kterém lidé mohou sdělit naživo své dojmy, názory, postoje... ať už jsou jakékoli. Říká se tomu - svoboda... Chtěl bych poděkovat níže Tomáši Janouchovi za věcný komentář i za přítomnost na samotné besedě.
+11 #3 Tomáš Janouch 2017-04-19 21:41
Je škoda, že beseda nebyla vedena s cílem udělat nějaký pokrok v dané věci. Beseda ukázala, že docela velké skupiny mají protichůdné názory a svoje důvody, které nejde jen tak odbýt mávnutím ruky. V jiných končinách jsou podobné názorové rozdíly "důvodem" k ozbrojenému násilí... Nejvýhodnějším řešením se mi jeví přemístit kajícníka na původně schválené místo, tj. o několik metrů dál. Proti tomu v minulosti nebyl nikdo, věřící chodící do kostela by to už tolik nedráždilo, přitom pro ostatní věřící by to ještě stále mělo smysl. Zbytku populace to je šumák a skupina prolínající se všemi uvedenými napříč - příležitostně parkující - nebude nijak omezena. Občasný manévr pohřebního vozu bude nutné provádět jinak (omezení z toho plynoucí se však netýká skoro nikoho). Každé jiné řešení povede k útlaku některých dvou z uvedených významných skupin.
+5 #2 babička 2017-04-19 21:34
...."nás věřících se to dotklo..urazilo nás to.."

A co se vás dotklo? Nechápu. Z postavy klečící před křížem u kostele je zřejmé, že je to kajícník . Je snad důležité, kde má ruce, kam se dívá ??? Důležité je, že poklekl a že se kaje.....Co ještě chcete nad výborným sochařským výtvorem vymyslet???
Jsem rovněž věřící, ale naprosto nic mě neuráží .
Pokud se opravdu diskutovalo o umístění sochy tři hodiny bez výsledku, je zřejmé, že problém nebude v soše.......
-5 #1 Pavel 2017-04-19 20:05
"O umístění sochy se diskutovalo tři hodiny. Bez výsledku."

Čekal snad někdo normálně přemýšlející něco jiného? Diskuse o ho**** , to musel být kabaret. Více práce a jiných starostí pro některé. Teď ale stejně bude každé rozhodnutí špatné. Kdo do toho vlastně začal šťourat, že se to vyvinulo do téhle taškařice? Kuťák?