Dobré odpoledne, je čtvrtek 12.12.2019. Dnes má svátek Simona, zítra Lucie.

Robotnická rukaJedenáct žáků a žákyň z osmých tříd Dobrovského školy dostalo ve čtvrtek 18. února příležitost v hudební učebně školy předvést a obhajovat šest projektů přihlášených na „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji“. Tak zní plný název letos již třetího ročníku této akce podporované Pardubickým krajem.

V celostátním měřítku toto klání již řadu let organizuje občanské sdružení Asociace pro mládež, vědu a techniku AVAMET. Festival se vyhlašuje na jednotlivé školní roky. První ročník probíhal ve školním roce 2007/2008.
Nyní jsme byli svědky základního kola uvnitř školy.
Tímto sítem se vybírají zdařilé projekty pro oblastní kolo Festivalu. To letos proběhne 3. března 2010 také v Lanškrouně, ve sportovní hale Střední odborné školy a středního odborného učiliště na Střelnici, a bude společné pro okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy.
Pak bude následovat krajské kolo v Pardubicích a celostátní kolo v Praze pod názvem Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže pro školní rok 2009/2010. Ani tam ale soutěž nekončí. Existují ještě další kola až po celosvětové v USA.

Pro ty opravdu dobré žáky z našeho kraje následuje poznávací zájezd do Francie s podporou Pardubického kraje.

V předchozích dvou ročnících bodovala Dobrovského škola naplno, například loni do Francie jelo pět jejích žáků, úspěšných na celostátní úrovni.

Letošní výběr šesti témat byl opět pestrý a zajímavý – od ryze technických robotických systémů přes ověřování fyzikálních principů po archeologický průzkum a ověřování lidských schopností vnímat i ty věci, které nejsou ve středu pozornosti.

Soutěž má už svá pravidla i uspořádání exponátů: lehká konstrukce podobající se paravanu dovoluje předvést hlavní informace na ústřední desce po obou stranách doplněné užšími deskami pro doprovodné informace. Přednášející na nich může lehce ukazovat, o čem právě hovoří. V prostoru pod hlavním panelem nebo vedle pak jsou samotné předváděné předměty nebo pomůcky.

Ve dvou případech soutěžící dívky exponáty doplnily i videem. Jedno video dokreslovalo historii archeologického naleziště formou pohádkového příběhu, ve druhém případě se stalo video podkladem pro psychologický průzkum.

Tříčlenná porota složená z externích členů s praxí ve školství a technice (doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc, předseda, Jindřich Resler a Ing. Jiří Kohout, členové) ohodnotila všech šest projektů s uznáním a všechny doporučila pro vyšší okresní kolo soutěže.

Soutěžící se dobře orientovali ve své zvolené tématice a v tomto kole si ověřili, co to ještě chce, aby své dílo účinně a přesvědčivě předvedli a prosadili i na neznámé půdě okresního, a doufejme i krajského či celostátního kola.

Na Základní škole Dobrovského organizují s podporou vedení školy tento Festival vědy a techniky už třetím rokem zdejší učitelé Mgr. Pavel Resler a Mgr. Daniela Krátká.


Jiří Kohout


Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji
Místní kolo v Základní škole Dobrovského
Přehled projektů a soutěžících
(v pořadí, jak byly vylosované):
1.Programovaná robotická ruka – Jiří Smolák
(sestava prvků stavebnice fischertechnik se zadaným úkolem přemisťovat tři válcové předměty; a naprogramování tohoto úkolu)
2.Vidíte, že nevidíte – Denisa Špinlerová a Aneta Koláčná
(vytvoření videa s nahranou basketbalovou scénou s jednou netypickou situací. Video shlédlo 170 žáků tří základních škol a zjišťovalo se, kolik z nich rozpozná onu netypičnost)
3.Měření stáří vajíčka – Jan Pavlas
(aplikace Archimedova zákona o nadlehčování plovoucích předmětů)
4.ROBO Ruka – Pavel Bednář, Tomáš Sušena a Tomáš Stejskal
(vlastní výroba robotické ruky z plastu ve školní dílně podle návodu z internetu, sestavení s použitím pohonných prvků a ovládací jednotky fischertechnik, s úkolem přemisťovat válcový předmět)
5.Tepelné ztráty spotřebičů – Tereza Krsková a Jakub Janisch
(Vyhodnocení spotřeby elektřiny čtyřmi spotřebiči pro ohřev vody, nalezení energeticky nejšetrnějšího způsobu ohřevu)
6.Střípky minulosti zámečku – Hana Krátká a Lucie Krátká
(Zpracování vlastního archeologického průzkumu suti vyvezené z podzemí při nedávné rekonstrukci Nového Zámku u Lanškrouna. Pokus o rozpoznání a datování doby původu nálezů ve spolupráci s odborníky. Propojení s historií zámku formou nápaditého videa)


 

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat a přihlásit se můžete v pravé části stránek.